Zapraszam władze samorządowe oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu giżyckiego i węgorzewskiego na konferencję: „Doradca metodyczny w doskonaleniu nauczycieli wczoraj i dziś”, która odbędzie się 26 września 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Ekomariny w Giżycku, ul. Dąbrowskiego 14.

W programie:

 1. Otwarcie konferencji – Starosta Powiatu Giżyckiego Mirosław Dariusz Drzażdżewski    
 2. Sieć doradztwa metodycznego na Mazurach - Warmińsko Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski
 3. Wczoraj i dziś Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku Bożena Maria Giedziuszewicz
 4. Co dalej w doradztwie metodycznym? - przedstawienie doradców i ich programów działania – doradcy metodyczni PODN
 5. Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych - Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli 
  w Giżycku Piotr Szulc


Czas trwania konferencji 10.00-12.00

                                                                                             Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku
                                                                                                                 Bożena Maria Giedziuszewicz

Dla uczczenia 15 rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, 30 rocznicy obrad Okrągłego Stołu  i pierwszych Wolnych Wyborów, Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku organizuje 3 czerwca Grę Miejską  „A to Polska właśnie”. Do gry zapraszamy drużyny  3 osobowe  reprezentujące szkoły ponadpodstawowe  z terenu powiatu giżyckiego. Celem gry  jest popularyzacja wśród uczniów wiedzy na temat Unii Europejskiej i państw do niej należących, poszerzenie wiedzy o historii Polski, zachęcenie młodzieży do czynnego udziału w poznawaniu miasta Giżycka,  propagowanie drużynowego, aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.  Na zgłoszenia czekamy do 30 maja 2019 r. Zapraszamy!

Regulamin gry i karta zgłoszenia w załączeniu.

REGULAMIN GRY

KARTA ZGŁOSZENIA

27 marca w Olecku odbyła się konferencja dyrektorów przedszkoli i szkół, pedagogów i psychologów szkolnych oraz doradców zawodowych powiatu oleckiego, giżyckiego i węgorzewskiego. Konferencja została zorganizowana przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Olecku, Giżycku i Węgorzewie.

Program konferencji:

 • Talenty naszych Krasnali- rozwijanie uzdolnień dziecka w wieku przedszkolnym- Anna Kozłowska, Barbara Kujałowicz, Dorota Brodowska- Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi KRASNAL w Olecku
 • Formy i metody pracy z uczniem zdolnym- -Wioletta Jaskólska –ORE
 • Młodzi mają głos. Teatr miejscem wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży- Maria Niedziółka SP nr 1 w Węgorzewie
 • Liceum akademickie?... z doświadczeń I Liceum Ogólnokształcącego im . Jana Kochanowskiego w Olecku- Katarzyna Kamińska, dyrektor I LO w Olecku
 • Rozwój pasji zawodowych ucznia w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku- Małgorzata Kazaniecka ,nauczyciel ZSZ w Giżycku , grupa uczniów i absolwentów szkoły
 • Węgorzewska Kuźnia Talentów- Jolanta Aleksandra Rodzewicz, dyrektor PP-P
  w Węgorzewie
 • Powiatowy Dzień Talentów- Marta Knaś, doradca zawodowy PORE w Giżycku

W drugiej części spotkania odbyła się debata w grupach dyskusyjnych a wypracowane rekomendacje zostały zaprezentowane podczas posumowania konferencji.


 

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.