Od 1 kwietnia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku rozpoczyna pracę psycholog ze znajomością języka ukraińskiego.  Pomocą psychologiczną obejmie dzieci, uczniów i ich rodziców pochodzenia ukraińskiego przebywających na terenie powiatu giżyckiego.

Zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu 87 428 3315.

Prowadzimy  zbiórkę artykułów papierniczych (kredki, flamastry, ciastoliny, kolorowanki, wszelkiego rodzaju artykuły papiernicze, itd), klocki, puzzle, również zabawki i przybory do zabaw ruchowych, np. piłki, skakanki, zestawy do badmintona, ringo, itp. wszelkie zabawki, które pomogą wesprzeć dzieci z terenów objętych wojną. Jeśli ktoś z Państwa gości u siebie osoby potrzebujące wsparcia, bądź wskaże nam gdzie nasza pomoc mogłaby się przydać zapraszamy do kontaktu! Osoba do kontaktu: M. Mieńko - 514 254 198
Miejsce zbiórki - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna PORE Giżycko - Smętka 5. 
 
Pracownicy poradni oferują bezpłatną pomoc psychologiczno-pedagogiczną szkołom, ośrodkom i rodzinom, które przyjmują uchodźców z Ukrainy. Kontakt telefoniczny: Sekretariat-  87 428 33 15.
Bardzo prosimy pomóżcie nam pomagać!


 

alytusInformacja o szkoleniu w ramach projektu Efektywne strategie w edukacji czytelniczej uczniów na stronie partnera w Alytus (Litwa).

Dzisiaj rozpoczęło się pięciodniowe szkolenie dla nauczycieli, pracowników bibliotek i dyrektorów szkół w ramach projektu Erasmus+ nr 2019-1-PL01-KA201-065421 „Efektywne strategie w edukacji czytelniczej uczniów” rozpoczęło się dziś w szkole w Kurnėnai Laurynas Radziukynas. W szkoleniu biorą udział przedstawiciele różnych szkół z Łotwy, Polski i Litwy. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z technologiami informacyjnymi wykorzystywanymi w litewskich szkołach do nauczania na odległość, możliwościami komunikacji i współpracy z wykorzystaniem technologii informatycznych, strategiami czytania i programami promocji czytelnictwa na Litwie. Uczestnicy z Łotwy i Polski odwiedzą również Bibliotekę Centrum Kształcenia Zawodowego w Alytusie, Bibliotekę Miejską w Alytusie oraz Bibliotekę Narodową Martynasa Mažvydasa w Wilnie.

Regulamin uczestnictwa

INFORMACJE OGÓLNE

Organizatorem IX Powiatowego Dnia Talentu jest Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku, 11-500 Giżycko, ul. Smętka 5

Współorganizatorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku; Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku.

Honorowy Patronat nad imprezą sprawuje Starosta Giżycki.

 CELE

 1. Promowanie idei talentu, aktywizacja uczniów i wspieranie rozwoju indywidualnych uzdolnień.
 2. Wyłonienie i umożliwienie prezentacji scenicznej młodych talentów z powiatu giżyckiego.
 3. Popularyzacja i prezentacja dorobku artystycznego uczniów szkół i placówek oświatowych powiatu giżyckiego.
 4. Motywowanie uczniów do rozwijania zainteresowań, pasji i uzdolnień.
 5. Wspieranie placówek oświatowych w pracy z uczniem zdolnym.

  TERMIN I MIEJSCE GALII.
  Gala finałowa – IX PDT rozpocznie się o 10.00 dnia 10.06.2022 rw Bibliotece Pedagogicznej (PORE) ul. Smętka 5, Giżycko.
  W obecnej sytuacji pandemicznej prezentacja prac odbędzie się online.

III. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Udział w imprezie jest dobrowolny i otwarty dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu giżyckiego.
 2. Każda placówka przygotowuje i zgłasza do prezentacji podczas gali finałowej maksymalnie 1 formę sceniczną ( indywidualne bądź zespołowo) w wybranej przez siebie dziedzinie artystycznej :
  • recytacja;
  • muzyka: śpiew solowy, śpiew zespołowy, gra na instrumencie;
  • taniec: indywidualny lub zespołowy;
  • plastyka;
  • nauka / technika / nadzwyczajne umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii;
  • i inne.
 1. Do 15.05.2022r. opiekun z ramienia szkoły przekazuje mailowo karty zgłoszenia uczestników do pracownika PORE - Hanny Buszko (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) – koordynatora IX PDT.
 1. Czas prezentacji nie może przekraczać 10 min.
 2. Wszelkie przekazywane prace   muszą być dokładnie opisane i dostarczone organizatorowi drogą mailową .
 3. Organizator zapewnia sprzęt: rzutnik multimedialny.
 4. Prezentacja finałowa jest równoznaczna z akceptacją i przestrzeganiem niniejszego regulaminu
 5. Uczestnicy przeglądu przyjmują do wiadomości, że prezentacja prac online podczas gali jest równoznaczna z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie różnego rodzaju zapisu jego osoby oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w działaniach promujących imprezę.

  NAGRODY
 1. Fundatorem nagród jest organizator, z funduszy uzyskanych od sponsorów i współorganizatorów.
 2. Każdy uczestnik Gali otrzyma statuetkę, dyplom oraz nagrodę rzeczową w przypadku prezentacji zespołowej statuetkę, dyplom i nagrodę dla zespołu.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach sprawnego przeprowadzenia przeglądu, w ramach IX PDT.
 1. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR).
 1. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 1 obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika oraz jego wizerunku na stronach internetowych Starostwa Powiatu Giżyckiego oraz PORE.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Regulamin uczestnictwa wraz z kartą zgłoszenia jest dostępny na stronie internetowej PORE: poregizycko.pl
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Gali finałowej i miejsca, po wcześniejszym zamieszczeniu informacji i poinformowaniu zgłoszonych placówek.
 4. Szczegółowych informacji udziela koordynator IX PDT Hanna Buszko,  tel: 87/ 428 33 15, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Karta zgłoszenia na IX Powiatowy Dzień Talentu

edukacja zdalna 3

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.