IX POWIATOWY DZIEŃ TALENTU - ONLINE

Regulamin uczestnictwa

INFORMACJE OGÓLNE

Organizatorem IX Powiatowego Dnia Talentu jest Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku, 11-500 Giżycko, ul. Smętka 5

Współorganizatorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku; Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku.

Honorowy Patronat nad imprezą sprawuje Starosta Giżycki.

 CELE

 1. Promowanie idei talentu, aktywizacja uczniów i wspieranie rozwoju indywidualnych uzdolnień.
 2. Wyłonienie i umożliwienie prezentacji scenicznej młodych talentów z powiatu giżyckiego.
 3. Popularyzacja i prezentacja dorobku artystycznego uczniów szkół i placówek oświatowych powiatu giżyckiego.
 4. Motywowanie uczniów do rozwijania zainteresowań, pasji i uzdolnień.
 5. Wspieranie placówek oświatowych w pracy z uczniem zdolnym.

  TERMIN I MIEJSCE GALII.
  Gala finałowa – IX PDT rozpocznie się o 10.00 dnia 10.06.2022 rw Bibliotece Pedagogicznej (PORE) ul. Smętka 5, Giżycko.
  W obecnej sytuacji pandemicznej prezentacja prac odbędzie się online.

III. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Udział w imprezie jest dobrowolny i otwarty dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu giżyckiego.
 2. Każda placówka przygotowuje i zgłasza do prezentacji podczas gali finałowej maksymalnie 1 formę sceniczną ( indywidualne bądź zespołowo) w wybranej przez siebie dziedzinie artystycznej :
  • recytacja;
  • muzyka: śpiew solowy, śpiew zespołowy, gra na instrumencie;
  • taniec: indywidualny lub zespołowy;
  • plastyka;
  • nauka / technika / nadzwyczajne umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii;
  • i inne.
 1. Do 15.05.2022r. opiekun z ramienia szkoły przekazuje mailowo karty zgłoszenia uczestników do pracownika PORE - Hanny Buszko (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) – koordynatora IX PDT.
 1. Czas prezentacji nie może przekraczać 10 min.
 2. Wszelkie przekazywane prace   muszą być dokładnie opisane i dostarczone organizatorowi drogą mailową .
 3. Organizator zapewnia sprzęt: rzutnik multimedialny.
 4. Prezentacja finałowa jest równoznaczna z akceptacją i przestrzeganiem niniejszego regulaminu
 5. Uczestnicy przeglądu przyjmują do wiadomości, że prezentacja prac online podczas gali jest równoznaczna z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie różnego rodzaju zapisu jego osoby oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w działaniach promujących imprezę.

  NAGRODY
 1. Fundatorem nagród jest organizator, z funduszy uzyskanych od sponsorów i współorganizatorów.
 2. Każdy uczestnik Gali otrzyma statuetkę, dyplom oraz nagrodę rzeczową w przypadku prezentacji zespołowej statuetkę, dyplom i nagrodę dla zespołu.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach sprawnego przeprowadzenia przeglądu, w ramach IX PDT.
 1. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR).
 1. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 1 obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika oraz jego wizerunku na stronach internetowych Starostwa Powiatu Giżyckiego oraz PORE.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Regulamin uczestnictwa wraz z kartą zgłoszenia jest dostępny na stronie internetowej PORE: poregizycko.pl
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Gali finałowej i miejsca, po wcześniejszym zamieszczeniu informacji i poinformowaniu zgłoszonych placówek.
 4. Szczegółowych informacji udziela koordynator IX PDT Hanna Buszko,  tel: 87/ 428 33 15, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Karta zgłoszenia na IX Powiatowy Dzień Talentu

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.