"Efektywne strategie w edukacji czytelniczej uczniów" szkolenie w Giżycku

W dniach 16-20 listopada odbyło się pierwsze szkolenie "Efektywne strategie w edukacji czytelniczej uczniów" w ramach projektu Erasmus+.

Ze względów epidemicznych odbyło się on-line z wykorzystaniem platformy TEAMS. Większość uczestników zgłosiła swoją gotowość będąc w domu, w szkole/przedszkolu. Na potrzeby centrum szkoleniowego zostały udostępnione uczestnikom, prezenterom oraz koordynatorowi projektu pomieszczenia Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej.

Pięciodniowe szkolenie grupy I obejmowało bardzo szeroki zakres tematyczny dotyczący uzupełnienia kompetencji nauczycieli o wiedzę, umiejętności i postawy pozwalające na bardziej skuteczne kształcenie kompetencji czytelniczych uczniów.

W programie znalazły się takie tematy, jak:

  1. Wpływ czytelnictwa na rozwój społeczny i materialny mieszkańców oraz na rozwój gospodarczy kraju.
  2. Ogólny poziom czytelnictwa w Polsce.
  3. Kształcenie umiejętności czytania w szkołach w Polsce.
  4. Krajowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Polsce 2015-2020.
  5. Strategie rozwoju kompetencji czytelniczych uczniów przedstawione w publikacji "Czytanie - nowa jakość".
  6. Wybrane metody kształcenia czytelniczego stosowane w szkołach w Polsce.
  7. Ogólnopolskie akcje i inicjatywy na rzecz czytelnictwa "Narodowe Czytanie".
  8. Ogólnokrajowe akcje i inicjatywy czytelnicze "Noc Bibliotek".
  9. Krajowe działania i inicjatywy na rzecz czytelnictwa "Cała Polska czyta dzieciom".
  10. Polska czyta - Szwecja czyta" - jak to robią w Szwecji.

W trakcie szkolenia uczestnikom została przedstawiona (przez partnerów polskich biorących udział w projekcie) organizacja edukacji czytelniczej oraz metody/strategie stosowane w edukacji czytelniczej, kolejno w Przedszkolu Miejskim nr 4, Szkole Podstawowej w Rydzewie, Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku, w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji.

Zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne według „Ram odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie DIGCO MP” w zastosowaniu do edukacji czytelniczej i pracy biblioteki przeprowadził ekspert pan Marcin Zaród.
Treści szkolenia informatycznego:
Kompetencja 3. Tworzenie treści.
Tworzenie treści.
Integracja i przetwarzanie treści.
Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji.
Kompetencja 4. Bezpieczeństwo.
Narzędzia służące ochronie.
Ochrona danych osobowych.
Ochrona zdrowia.
Ochrona środowiska.
Kompetencja 5. Rozwiązywanie problemów.
Rozwiązywanie problemów technicznych.
Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów.
Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii.
Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych.

Podczas szkolenia koordynator projektu umożliwił wszystkim uczestnikom przedstawianie zdań, uwag i ocen na temat przedstawianych treści. Opracowane materiały zostaną wykorzystane do tworzenia bardziej skutecznych strategii edukacji czytelniczej w placówkach.


 

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.