Strategie czytelnicze roku 2021

 

Strategie czytelnicze 2021

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna zgodnie z wytycznymi MEiN, dotyczącymi działań wspomagania, skierowała do szkół i placówek oświatowych propozycję zajęć edukacyjnych od przedszkoli po szkoły ponadpodstawowe. Główne cele proponowanych zajęć to :

- rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych - akceptacji siebie i innych,
- komunikacji, wyrażania własnego zdania,
- zdolności wykorzystania własnych mocnych stron.

Stały kontakt dziecka z książką ma bardzo istotny wpływ na rozwój jego osobowości. Książka oddziałuje poprzez swe treści na myśli, uczucia i postępowanie. Rozwija wrażliwość na piękno języka, wzbogaca słownictwo, pogłębia i poszerza wiadomości i zainteresowania. Daje możliwość zrozumienia innych ludzi i otaczającego świata oraz pobudza wyobraźnię. Dlatego też w stałej ofercie biblioteki znajdowały się zajęcia z elementami biblioterapii. Dostosowane były do wieku i zainteresowań uczestników, a lekcje biblioteczne miały charakter warsztatowy, angażujący uczniów, wykorzystujący aktywne metody pracy i różnorodne środki dydaktyczne. Dzięki takim zajęciom biblioteka była miejscem nauki zabawy i wielu innych aktywności.

W roku 2021 przeprowadziliśmy 95 zajęć edukacyjnych, w których uczestniczyło 1727 przedszkolaków i uczniów oraz 207 nauczycieli. Zrealizowaliśmy m.in. następujące tematy:

Pogotowie Literackie, Co mieszka w moim sercu?, Latające Książki, O dzieciach, które kochają książki, W ogrodzie dobrych słów, Ławeczka Kętrzyńskiego, Nasze podróże małe i duże, Kto zabrał mój ser?, Dzień głośnego czytania, Dzień Kropki, Noc Bibliotek, Czym jest piękno?, Cóż czułości z tobą począć?, Czytanie w altanie, Wróżby, zwyczaje, tradycje, Manufaktura św. Mikołaja, Spotkanie przy kominku.

We wrześniu wzięliśmy udział w Narodowym Czytaniu „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej .W listopadzie gościliśmy Teatr IOTA ze Sceną Słowa 2021, odbyło się też II Niepodległościowe Dyktando Ortograficzne. W grudniu rozstrzygnęliśmy konkurs na ekslibrys naszej biblioteki. Cały bieżący rok polecaliśmy nasze nowości czytelnicze i zaakcentowaliśmy w formie wystaw Patronów 2021 roku.

Ponadto biblioteka realizowała kolejne działania w ramach projektu – Efektywne strategie w edukacji czytelniczej uczniów.

Mamy nadzieje, że wizyty w bibliotece zapadną głęboko w pamięć i staną się dobrym nawykiem na całe życie. Dziękujemy wszystkim nauczycielom, dzieciom i uczniom za aktywny udział w naszych zajęciach i oczywiście zapraszamy na kolejne.
Dziękujemy naszym partnerom za zorganizowanie nam atrakcyjnego pobytu na Łotwie i Litwie oraz za przykłady dobrych praktyk w zakresie rozwijania zainteresowań czytelniczych. Składamy podziękowania wszystkim placówkom współpracującym z nami.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku podsumowującego nasze strategie czytelnicze.
Strategie czytelnicze roku 2021

 


 

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.