Jak pracować metodą projektu z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym" to ostatnie szkolenie w tym roku szkolnym realizowane w ramach projektu „Kompetencje kluczowe - przedszkolaki przebojowe - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka”, współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Szkolenie odbyło się w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Giżycku w dniach 13-15 kwietnia. Uczestniczyło w nim 16 nauczycielek tego przedszkola.

Projekt edukacyjny to metoda nauczania, w której to dziecko lub grupa prowadzą badania na jakiś ważny dla nich temat , który odnosi się do ich życiowych doświadczeń.

Projekt kształtuje wiele umiejętności oraz integruje treści programowe wokół różnych obszarów edukacyjnych. Polega na samodzielnym inicjowaniu, planowaniu, wykonywaniu i ocenie realizacji zadań edukacyjnych, a nauczyciel pełni funkcję wspomagającą, kierującą i organizującą.

Program zajęć obejmował następujące zagadnienia:

  1. Zajęcia integracyjne – tańce integracyjne.
  2. Ile wiemy na temat metody projektu, na czym polega metoda projektu?
  3. Etapy konstruowania projektu.
  4. Analiza przykładowych scenariuszy (drzewo, pogoda, komputer, zwierzęta duże i małe).
  5. Projekt a wymagania państwa wobec przedszkoli.
  6. Praca własna nad scenariuszami przykładowych projektów w przedszkolu.
  7. Projekt w przedszkolu tak czy nie (myślowe kapelusze).

Szkolenie poprowadziła Pani Jadwiga Krzyżewska.


 

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.