Druki do pobrania

Skierowanie na badania specjalistyczne z placówki

Skierowanie na badania specjalistyczne od rodzica, nauczyciela, pedagoga

Zaświadczenie lekarskie do indywidulanego nauczania

Wniosek o uchylenie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Wniosek o wydanie orzeczenia / opinii

Wniosek o przekazanie karty indywidualnej do innej poradni

Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia (wersja .pdf) lub wersja.doc

Nauczanie domowe - wniosek Rodziców (opiekunów prawnych) o przeprowadzenie badania i wydanie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Skierowanie na badania ucznia chorego (wersja .pdf) lub wersja .doc

Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego (wersja .pdf) lub wersja .doc

Ankieta wstępnej kwalifikacji - diagnoza stacjonarna

Informacja dla Rodziców

Zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

Materiały do pobrania:

Uczeń z zaburzeniami emocjonalnymi w klasie

Zrozumieć ucznia z zespołem Aspergera - wskazówki dla nauczycieli

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów

Spektrum zaburzeń autystycznych - broszura dla rodziców i opiekunów

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Jak pracować z uczniem zdolnym

 

 

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.