List otwarty do rodziców uczniów klas VIII szkół podstawowych

Szanowni Rodzice!

   Czas, gdy dziecko rozpoczyna kolejny etap swojego życia jest trudnym momentem również dla rodziców. Zapewne odczuwacie Państwo chęć pomocy dziecku i odpowiedzialność za jego decyzje, a drugiej strony bezradność głównie z powodu niedoinformowania. Jak wykazują badania młodzież oczekuje porady w wyborze zawodu najczęściej od swoich rodziców. Powstaje, więc pytanie: Jak pomóc swojemu dziecku w dokonaniu trafnego wyboru zawodu i szkoły prowadzącej do niego? Musicie Państwo tak, jak Wasze dzieci pamiętać o trzech najważniejszych założeniach skutecznej porady zawodowej.

  • Rodzice mogą pomóc dziecku rozpoznać jego predyspozycje zawodowe. Przez rozmowę, obserwację, wspólne określenie zainteresowań i potrzeb dziecka. W procesie wychowania przy akceptującej i wspierającej postawie rodziców dziecko potrafi opisać swoje mocne i słabe strony. Rodzice powinni zastanowić się nad tym, jakie jest moje dziecko? Jakie są jego zainteresowania?, Jak spędza wolny czas?, Czy należy do kół zainteresowań?, Które przedmioty w szkole najbardziej lubi i dlaczego? Jakie książki czyta, jakie artykuły go interesują, jakie ogląda programy telewizyjne? Jakie są jego uzdolnienia, cechy charakteru, stan fizyczny i zdrowotny?
  • Rodzice mogą pomóc swojemu dziecku poznać zawody. Pracując w określonym zawodzie możecie Państwo służyć informacjami o swoich i pokrewnych stanowiskach pracy. Można porozmawiać z dzieckiem, o tym, jakie zawody mu najbardziej odpowiadają, a jakie najmniej. Gdy dziecko nie potrafi wskazać konkretnego zawodu, można podyskutować nad charakterem przyszłej pracy. Czy chciałoby pracować z ludźmi, czy tworzyć rzeczy, a może operować danym? Przypomnijcie Państwo dzieciom ich dziecięce zabawy, w kogo się bawiły, kogo naśladowały, kim wówczas chciały być? Pozwólcie dzieciom na marzenia i wspierajcie je w ich realizacji. A tak konkretnie to pomóżcie swojemu dziecku zebrać informacje o interesujących je zawodach z dostępnych źródeł informacji np. z Internetu.
  • Rodzice mogą pomóc dzieciom poznać dostępne szkoły ponadpodstawowe. Dobrym sposobem jest chociażby przeanalizowanie treści zawartych w informatorach czy na stronach internetowych szkół. Gdy rzetelnie przejdziecie Państwo z dzieckiem dwa wcześniejsze etapy, to wybór szkoły będzie tylko formalnością. Należy pamiętać, że zawód jest celem, a szkoła ponadpodstawowa pierwszym etapem jego realizacji. Warto pomóc dziecku wypełnić dokumenty rekrutacyjne i śledzić terminy obowiązujące przy rekrutacji. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej dotyczącej naboru: https://nabor.pcss.pl/gizycko, wizyt w szkołach ponadpodstawowych, a także do skorzystania z możliwości indywidualnych konsultacji dla rodziców u doradcy zawodowego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Giżycku.

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.