Doradcy metodyczni

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli określone zostały:

Główne zadanie doradcy metodycznego

Wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

  1. rozwijaniu umiejętności metodycznych,
  2. planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów,
  3. opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania,
  4. podejmowaniu działań innowacyjnych.

Sposób realizacji zadań

  1. Udzielanie indywidualnych konsultacji.
  2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych.
  3. Organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli.
  4. Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia.

Nasi doradcy metodyczni

doradcy metodyczni

 
Imię i nazwisko adres e-mail przedmiot konsultacje stałe
Małgorzata Borejko Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wychowanie przedszkolne   
Ewa Kamińska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. język polski wtorek, 15:30 - 16:30 SP7 sala B8
Iwona Kochanowska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wychowanie fizyczne czwartek, 13:30 - 14:15
Marta Koplin Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podstawy przedsiębiorczości  
Małgorzata Lasota Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. język niemiecki poniedziałek, 12:15 - 14:30 PODN
Ewa Ładna Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. matematyka  
Katarzyna Łatacz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. kształcenie specjalne środa

 

Małgorzata Borejko – Jestem nauczycielem z 36 letnim stażem pracy w tym z 28 letnim stażem na stanowisku dyrektora przedszkola. Zarządzane przeze mnie przedszkole może poszczycić się realizacją wielu nowatorskich programów dydaktycznych. Ma na swoim koncie wiele certyfikatów jakości pracy w tym w ostatnich latach Certyfikaty Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty " Szkoła Wierna Dziedzictwu " i " Szkoła Przyjazna Środowisku.

Iwona Kochanowska - W szkole Podstawowej nr 4 pracuję 24 lata. Jestem nauczycielem wf, wychowawcą, trenerem siatkówki. Wraz z zarządem prowadzę stowarzyszenie UKS "Czwórka Giżycko". Praca w charakterze doradcy metodycznego jest świetną okazją, aby zintegrować środowisko nauczycieli wf w celu systematycznej wymiany doświadczeń. Każdy z nas ma inny warsztat pracy, metody, zainteresowania i pasje, które przekazuje uczniom. Uważam, że najwięcej wiedzy pozyskamy od siebie samych.

Katarzyna Łatacz - mgr oligofrenopedagogiki, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem, terapeuta pedagogiczny, muzykoterapeuta dogłębnokomórkowy, specjalista do spraw promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, dietetyk, neuroterapeuta EEG Biofeedback, specjalista do spraw szkoleń i rozwoju pracowników, Trener ACI. Od 20 lat jestem wychowawcą, nauczycielem i terapeutą. Byłam zatrudniona jako pedagog wspomagający w klasach integracyjnych na poziomie gimnazjum i szkoły podstawowej. Prowadziłam kształcenie w zespołach edukacyjno-terapeutycznych. Przez siedem lat byłam pedagogiem szkolnym, wychowawcą w klasie dla dzieci z autyzmem . Prowadziłam zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne. Obecnie prowadzę zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia terapii pedagogicznej i diagnozę pedagogiczną w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Ewa Ładna - Uczę matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Giżycku. Podczas swojej 24-letniej pracy otrzymałam nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, Medal Komisji Edukacji Narodowej, nagrodę Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, nagrody Burmistrza Miasta Giżycka oraz wiele nagród dyrektora szkoły. Jestem egzaminatorem egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego z matematyki. Od 2003 roku pełnię funkcję eksperta wchodzącego w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Jestem członkiem Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. W sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki będziemy wymieniali się doświadczeniami, poszukiwali nowych metod pracy, dzielili się pomysłami i pasją do matematyki.

Małgorzata Lasota –Jestem absolwentką filologii germańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doświadczenie w charakterze nauczyciela-doradcy metodycznego zdobywałam w Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji. Moją szkołą macierzystą jest Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku. Wzmocnienie rangi języka niemieckiego nauczanego jako drugi język obcy nowożytny, utworzenie i prowadzenie sieci samokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli uczących w szkołach objętych doradztwem metodycznym, doskonalenie warsztatu pracy oraz poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w pracy dydaktycznej to zadania, które będziemy wspólnie realizować.

Ewa Kamińska - nauczyciel języka polskiego, wicedyrektor, trener, absolwentka Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. Zwolenniczka nauczania aktywnego zgodnego z ideą Konfucjusza "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem." Nauczycie poszukujący nowych wyzwań zawodowych i rozwiązań, które sprawią, że nauka stanie się dla uczniów przyjemnością, a oni sami będą odpowiedzialni za swoje uczenie się. Dąży do tego, aby lekcje nie były teatrem jednego aktora, dlatego szczególną uwagę zwraca na działania uczniów, ich pomysłowość, aktywność i zainteresowania. W swojej pracy stosuje metody aktywizujące, elementy TIK-u, oceniania kształtującego oraz notowanie graficzne.
W myśl słów P. Coelho: "Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód" stara się z telefonu komórkowego uczynić sprzymierzeńca nauczyciela.

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.