Doradcy metodyczni

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli określone zostały:

Główne zadanie doradcy metodycznego

Wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

  1. rozwijaniu umiejętności metodycznych,
  2. planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów,
  3. opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania,
  4. podejmowaniu działań innowacyjnych.

Sposób realizacji zadań

  1. Udzielanie indywidualnych konsultacji.
  2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych.
  3. Organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli.
  4. Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia.

Nasi doradcy metodyczni

doradcy metodyczni

 

 

Małgorzata Borejko – Jestem nauczycielem z 36 letnim stażem pracy w tym z 28 letnim stażem na stanowisku dyrektora przedszkola. Zarządzane przeze mnie przedszkole może poszczycić się realizacją wielu nowatorskich programów dydaktycznych. Ma na swoim koncie wiele certyfikatów jakości pracy w tym w ostatnich latach Certyfikaty Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty " Szkoła Wierna Dziedzictwu " i " Szkoła Przyjazna Środowisku.

Anna Dec – nauczyciel biologii i chemii z 17 – letnim doświadczeniem. Swoje pasje zawodowe od początku kariery realizuję w II Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku. Jestem zwolennikiem aktywnego poszukiwania nowych metod i rozwiązań w edukacji. Stawiam na kreatywność i nietypowe rozwiązania w procesie nauczania i uczenia się biologii i chemii. Staram się aby mój uczeń wychodził z lekcji zmęczony a nie znudzony. Moim sprzymierzeńcem w pracy są Internet i TIK.

Iwona Kochanowska - W szkole Podstawowej nr 4 pracuję 24 lata. Jestem nauczycielem wf, wychowawcą, trenerem siatkówki. Wraz z zarządem prowadzę stowarzyszenie UKS "Czwórka Giżycko". Praca w charakterze doradcy metodycznego jest świetną okazją, aby zintegrować środowisko nauczycieli wf w celu systematycznej wymiany doświadczeń. Każdy z nas ma inny warsztat pracy, metody, zainteresowania i pasje, które przekazuje uczniom. Uważam, że najwięcej wiedzy pozyskamy od siebie samych.

Katarzyna Łatacz - mgr oligofrenopedagogiki, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem, terapeuta pedagogiczny, muzykoterapeuta dogłębnokomórkowy, specjalista do spraw promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, dietetyk, neuroterapeuta EEG Biofeedback, specjalista do spraw szkoleń i rozwoju pracowników, Trener ACI. Od 20 lat jestem wychowawcą, nauczycielem i terapeutą. Byłam zatrudniona jako pedagog wspomagający w klasach integracyjnych na poziomie gimnazjum i szkoły podstawowej. Prowadziłam kształcenie w zespołach edukacyjno-terapeutycznych. Przez siedem lat byłam pedagogiem szkolnym, wychowawcą w klasie dla dzieci z autyzmem . Prowadziłam zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne. Obecnie prowadzę zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia terapii pedagogicznej i diagnozę pedagogiczną w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Ewa Ładna - Uczę matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Giżycku. Podczas swojej 24-letniej pracy otrzymałam nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, Medal Komisji Edukacji Narodowej, nagrodę Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, nagrody Burmistrza Miasta Giżycka oraz wiele nagród dyrektora szkoły. Jestem egzaminatorem egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego z matematyki. Od 2003 roku pełnię funkcję eksperta wchodzącego w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Jestem członkiem Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. W sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki będziemy wymieniali się doświadczeniami, poszukiwali nowych metod pracy, dzielili się pomysłami i pasją do matematyki.

Małgorzata Lasota –Jestem absolwentką filologii germańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doświadczenie w charakterze nauczyciela-doradcy metodycznego zdobywałam w Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji. Moją szkołą macierzystą jest Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku. Wzmocnienie rangi języka niemieckiego nauczanego jako drugi język obcy nowożytny, utworzenie i prowadzenie sieci samokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli uczących w szkołach objętych doradztwem metodycznym, doskonalenie warsztatu pracy oraz poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w pracy dydaktycznej to zadania, które będziemy wspólnie realizować.

Marzena Mokrzecka - jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej z 30 letnim stażem pracy. Od 20 lat pełnię funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Perłach. Myślę, że przyszedł czas, aby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Mam nadzieję, iż wspólnie z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej stworzymy sieć, która pomoże nam uatrakcyjnić proces kształcenia. 

Praca w szkole daje mi dużo satysfakcji i energii, którą staram się przenosić na innych. Nieustannie się dokształcam i szukam nowych wyzwań. Przede mną nowe- doradca metodyczny :)
Uwielbiam motto: "Potrafimy marzyć, kochać i działać - dlatego wszyscy jesteśmy zwycięzcami"

Edyta Organek - Od 20 lat jestem nauczycielem języka angielskiego. Swoją pracę zaczynałam w gimnazjum, a od ponad 15 lat pracuję w liceum. Jestem egzaminatorem maturalnym oraz egzaminu ósmoklasity.
Mimo upływu wielu lat pracy pedagogicznej, ciągle czuję, że to co robię - robię z pasją, że nauczam z radością i entuzjazmem.
Swój entuzjazm przekazuję uczniom, co wg. mnie w nauce języka jest niezmiernie ważne. Dzięki mojej postawie uczniowie otwierają się na swój osobisty rozwój oraz zaczynają wierzyć w swój potencjał. Tym samym nauka i motywacja stają się przyjemnością dla nich i dla mnie. I to jest sukces!
Jestem osobą która uważa, że jednym z priorytetów w zawodzie nauczyciela jest podnoszenie swoich kompetencji i ciągłe doskonalenie własnego warsztatu pracy. Biorę udział w konferencjach, warsztatach, kursach metodycznych a od tego roku chciałabym pomagać i wspierać innych nauczycieli języka obcego jakim jest język angielski.

Iwona Rosa - mgr filologii polskiej, w 1996r. ukończyła Studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Twórczego Myślenia. od 2001r. - egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego, w latach 2001-2009 - doradca metodyczny nauczycieli języka polskiego. Staż pracy pedagogicznej - 32 lata, od 2009 r. dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku.

Tomasz Wierzchowski - doradca metodyczny z matematyki (szkoła ponadpodstawowa). Od 30 lat Nauczyciel Matematyki w Liceum Ogólnokształcącym w Węgorzewie. Magister matematyki. Ukończone studia podyplomowe z informatyki i ekonomii. Lubię górskie wędrówki, spływy kajakowe i sport (piłka nożna). Lubię również uczyć i pracować z młodzieżą. Od 2005 jestem czynnym egzaminatorem egzaminu maturalnego z matematyki. Od 2013 organizuję Matury z Matematyki w RMF FM. Jestem Członkiem Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki,  a od 2019 Zarządu Głównego SNM. Mam za sobą wiele wykładów przeprowadzonych na nauczycielskich konferencjach metodycznych. W latach 2019-2020 byłem Doradcą Metodycznym MODN w Ełku.

Justyna Kozłowska - doradca metodyczny z języka polskiego - szkoły podstawowe, nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 7 w Giżycku

obszar działania: powiaty węgorzewski i giżycki

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.