strateg parterstwo edukacyjne

Pracownice naszej Poradni oraz Biblioteki: Anna Lewkowicz, Marta Knaś, Izabela Malinowska, Janina Boguszewicz, Grażyna Imporowicz i Hanna Zawalich biorą udział w projekcie „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki - Miasto Alytus” realizowanym przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku współfinansowanym w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.
Udział w projekcie bierze 100 nauczycieli, 10 pracowników Powiatowego Ośrodka Edukacji Rozwoju w Giżycku i Centrum Pomocy Pedagogiczno –Psychologicznej z Alytus oraz 2 osoby reprezentujące samorządy. Głównym celem niniejszego projektu jest rozwiązanie w szkołach na terenie powiatu giżyckiego i Miasta Alytus kwestii niskich osiągnięć uczniów. Drogą do zwiększenia jakości edukacji będzie zastosowanie skuteczniejszych metod nauczania.
W ramach projektu do tej pory odbyły się 2 cykle szkoleń: szkolenie w Giżycku prowadzone przez eksperta polskiego w zakresie stosowania skuteczniejszych metod nauczania i pokaz szkół w Giżycku (2016 r); Podobne szkolenie w Alytus prowadzone przez eksperta litewskiego z równoczesnym pokazem pracy szkół w Alytus (2016 r). Została wykonana również praca własna nauczycieli – prowadzenie lekcji i filmowanie jednej z nich, tworzenie przez parę polsko-litewską otwartego zasobu edukacyjnego. Wytwory te zostały umieszczone na stronie internetowej projektu: www.gizycko-alytus.edu.pl
Przed uczestnikami projektu jeszcze: szkolenie - analiza wytworzonych produktów oraz formułowanie wniosków do pracy szkół i rekomendacji do zmian strategii edukacyjnych w partnerskich samorządach (2017r.) oraz upowszechnienie rezultatów projektu w formie konferencji końcowej, w której będą uczestniczyć inni nauczyciele z partnerskich samorządów (2017r).
Partnerami projektu są:
1. Powiat Giżycki reprezentowany przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych.
2. Administracja Miasta Alytus reprezentowana przez Wydział Edukacji (Oświaty),
3. Centrum Pomocy Pedagogiczno –Psychologicznej w Alytus.
4. Szkoła Podstawowa Dzukija w Alytus.
5. Szkoła dla dorosłych i młodzieży w Alytus.
6. Centrum kształcenia zawodowego w Alytus (APRC).
7. Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku.
8. Szkoła Podstawowa nr 4 w Giżycku.
9. Gimnazjum w Bystrym.
10. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku.

Czas realizacji 1.09.2015 – 31.08.2017

Do pobrania pełna wersja powyższej informacji wraz ze zdjęciami.


 

strateg parterstwo edukacyjne

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji jest jednym z 10 Partnerów realizujących projekt "Strategiczne Partnerstwo Edukacyjne Powiat Giżycki - Miasto Alytus" w ramach projektu Erasmus+. W projekcie współnie pracuje 50 nauczycieli polskich i 50 litewskich.

Główne zadania realizowane w projekcie to wykorzystanie w procesie nauczania nowoczesnych technologii informacyjno komunikacyjnych.

Szczegółówe informacje dotyczące projektu i powstające podczas jego realizacji zasoby edukacyjne publikowane będą na stronie www.gizycko-alytus.edu.pl


Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.