erasmus plus opaque

Opis projektu

Partnerzy projektu podzielają pogląd, iż czytelnictwo rozwija wrażliwość estetyczną, wpływa na rozwój intelektualny, poszerza możliwości poznania świata, doskonali mowę (słownictwo, styl wypowiedzi, stronę gramatyczną), kształci myślenie oraz ćwiczy pamięć i uwagę. Jest istotnym składnikiem rozwoju społecznego, wpływającym na poziom materialny. W krajach partnerów poziom czytelnictwa jest różny, niemniej wskaźniki charakteryzujące to zjawisko, są znacznie niższe niż wartości w przodujących pod tym względem krajach UE tj. Szwecji, Holandii i Danii.

Poprzez realizację projektu partnerzy podejmują działania na rzecz zwiększenia czytelnictwa wśród uczniów szkół partnerstwa, a także uczestniczą w takich inicjatywach w społeczeństwach lokalnych, regionach i krajach partnerów.

Organizacją wnioskującą jest Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku (Polska), natomiast partnerstwo tworzone jest przez 9 szkół i placówek oświatowych.
Z Polski są to: Szkoła Podstawowa w Rydzewie, Przedszkole Miejskie Nr 4 w Giżycku i Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku.
Z Litwy - Szkoła Dzukija w Alytus, Gimnazjum Dainava w Alytus oraz Alytuskie Centrum Kształcenia Zawodowego.
Z Łotwy - Szkoła Nr 93 w Rydze, Szkoła Litewska w Rydze i Szkoła Techniczna w Jełgawie.

Cele projektu

 1. Uzupełnienie kompetencji nauczycieli o wiedzę, umiejętności i postawy pozwalające na bardziej skuteczne kształcenie kompetencji czytelniczych uczniów.
 2. Opracowanie bardziej skutecznych strategii realizacji edukacji czytelniczej w szkołach.
 3. Określenie współczesnej roli biblioteki szkolnej, jej docelowej infrastruktury, wyposażenia oraz kompetencji pracowników.
 4. Promocja czytelnictwa w regionach partnerów (społeczeństwo, uczniowie, nauczyciele, władze szkolne, władze samorządowe).
 5. Wyposażenie zespołów szkolnych w kompetencje niezbędne do prowadzenia edukacji czytelniczej w innych szkołach.

W projekcie weźmie udział 50 osób z 10 organizacji partnerskich. Każdego partnera będzie reprezentowała jednakowa liczba 5 osób, składająca się z kierownictwa szkół, nauczycieli bibliotek, języków ojczystych, języków obcych i innych mających największy wpływ na prowadzenie edukacji czytelniczej w szkole.

Główne działania w projekcie to krótkie programy szkoleniowe dla pracowników. Zostaną zorganizowana trzy takie pięciodniowe wydarzenia: w Alytus na Litwie, Giżycku w Polsce i Rydze i Jełgawie na Łotwie. W tych szkoleniach wezmą udział wszyscy uczestnicy projektu podzieleni na dwie grupy. Podczas szkoleń będą rozwijać kompetencje informatyczne według „Ram odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie DIGCO MP” w zastosowaniu do edukacji czytelniczej i pracy biblioteki, poznawać nowe strategie edukacji czytelniczej w poszczególnych krajach, brać udział w pokazach edukacji czytelniczej w szkołach partnerów i poznawać organizację i metody pracy bibliotek szkolnych i publicznych.

Dyrektorzy szkół partnerskich oraz pracownicy wnioskodawcy będą tworzyć Zespół Projektowy, który będzie ustalał zasady i szczegóły działań, przeprowadzał ewaluację i organizował opracowanie rezultatów. Zespół spotka się na 4 spotkaniach projektowych. Na zakończenie projektu zostaną zorganizowane w trzech miastach (Giżycko, Alytus, Jełgawa) konferencje upowszechniające rezultaty.

W wyniku zrealizowania projektu zostaną uzyskane następujące rezultaty:

 1. Udział 50 osób w międzynarodowych działaniach związanych z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami. Rodzaj działania - Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników. Łączny czas trwania (dni) – 15 dni.
 2. Opracowanie przez 50 uczestników projektu, innowacyjnego podejścia edukacji czytelniczej uczniów w szkole macierzystej.
 3. Opracowanie przez 10 zespołów z organizacji partnerów nowych szkolnych strategii prowadzenia edukacji czytelniczej uczniów.
 4. Opracowanie przez 10 zespołów nowego modelu funkcjonowania szkolnej biblioteki w organizacjach partnerów.
 5. Podniesienie kompetencji cyfrowych 50 uczestników projektu, wykorzystywanych następnie w prowadzeniu edukacji czytelniczej.
 6. Opracowanie trzech rekomendacji do władz samorządowych i państwowych wskazujących na potrzeby rozwoju czytelnictwa.
 7. Zorganizowanie trzech konferencji w kraju partnerskim upowszechniających rezultaty, w których weźmie udział trzysta osób.
 8. Zacieśniona współpraca 10 partnerów z trzech krajów w dziedzinie edukacji.

Nauczyciele uczestniczący w projekcie rozwiną swoje umiejętności zawodowe. Pozytywny wpływ projektu odnotują przede wszystkim szkoły partnerskie. Zwiększy się ich jakość pracy i pozytywne postrzeganie w otoczeniu. Przemianie ulegną biblioteki szkolne. Uczestnicy projektu będą uczyć skuteczniej, wskutek czego osiągnięcia uczniów będą wyższe. Na specjalnie opracowanej stronie internetowej projektu zostaną umieszczone stosowane w projekcie Otwarte Zasoby Edukacyjne: z edukacji informatycznej – rozwijanie kompetencji cyfrowych w Europie DIGCO MP, nowatorskie strategie rozwijania czytelnictwa realizowane w trzech krajach, reportaże z edukacji czytelniczej w dziewięciu szkołach, opisy pracy dziewięciu bibliotek szkolnych i trzech publicznych oraz pięćdziesięciu lekcji z edukacji czytelniczej.

Ta cała zgromadzona wiedza w Otwartych Zasobach Edukacyjnych (w języku angielskim, litewskim, łotewskim i polskim) będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych.

Realizacja projektu będzie elementem i impulsem do wzmocnienia, jakości edukacji w szkołach partnerów.

Więcej informacji znajduje się na stronie http://erasmus.poregizycko.pl

loga erasmus biblioteka

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.