7 maja w  ramach projektu „Oswoić autyzm” pracownicy Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku i Alytuskiego Centrum Pomocy Pedagogiczno – Psychologicznej  wzięli udział w szkoleniu „Rodzaje zajęć terapeutycznych w pracowni (ogrodzie) hortiterapii".
Zajęcia w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w miejscowości Bród Nowy poprowadziła pani Zofia Wojciechowska z Instytutu Zdrowia i Hortiterapii w Mrągowie.


 

interregPowiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji jest realizatorem projektu pn. „Oswoić autyzm” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014 – 2020.
Przedmiotem projektu jest współpraca transgraniczna Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku i Alytuskiego Centrum Pomocy Pedagogiczno – Psychologicznej w celu rozwiązywania wspólnych problemów.
Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą pracownicy tych instytucji i grupa aktywnych rodziców dzieci zagrożonych autyzmem współpracujących z tymi placówkami.

Działania projektu to: Organizacja staży pracowników ww. placówek u partnera, poprawa wyposażenia stosowanego do terapii dzieci tj. utworzenie pracowni hortiterapii w Giżycku, zakup sprzętu Biofeedbeck przez Centrum Pomocy Pedagogiczno - Psychologicznej w Alytus, wspólne szkolenia pracowników prowadzone przez ekspertów zewnętrznych, doskonalenie metod pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Giżycku i Alytuskiego Centrum Pomocy Pedagogiczno - Psychologicznej z dziećmi autystycznymi i ich rodzicami.

Rezultatem projektu jest pozytywny wpływ na zwiększenie odsetka instytucji, które korzystają ze współpracy transgranicznej, która spowoduje zwiększenie jakości usług publicznych, przygotuje beneficjentów do udzielenia okresowego wsparcia instytucji partnerskiej oraz objęcia opieką dzieci i młodzież partnera znajdujących się na jego terenie działania.

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.