Jednym z działań projektu było utworzenie pracowni hortiterapii (ogrodu terapeutycznego). Hortiterapia nazywana inaczej ogrodolecznictwem lub terapią ogrodniczą to metoda terapii wykorzystująca rośliny i ogrody w pracy z pacjentami. Obecnie wykonano roboty budowlane tj: ogrodzenie, zabezpieczenie terenu, miejsca utwardzone, nawiezienie żyznej gleby, zasianie trawy. W pracy PORE będzie wykorzystywany w terapii dzieci objętych opieką placówki, w tym dzieci niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie, uczniów z depresją, dzieci z problemami sensorycznymi, dzieci autystycznych, dzieci z nadwagą, dzieci z trudnościami w uczeniu się, z ADD i ADHD.

02 04

Od 9 do 27 kwietnia 2018 r. 6 pracowników Alytuskiego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej odbyło staże w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji i 6 pracowników giżyckiej placówki staże w partnerskim ośrodku w Alytusie. Staż każdej pary trwał 5 dni roboczych i polegał na zapoznaniu się z całościowym funkcjonowaniem placówki oraz ze stanowiskiem pracy odpowiadającym stanowisku stażysty w jego instytucji macierzystej . Stażyści prowadzili dzienniki pracy, robili notatki i pisali komentarze. W czasie wolnym zwiedzali miasto, poznawali atrakcje turystyczne regionu.
Kolejna tura wymiany doświadzeń odbędzie się we wrześniu.


 

         Tematem 16 godzinnego szkolenia, przeprowadzonego w PORE 18-19.06.2018 r. był Trening Umiejętności Społecznych – terapia grupowa dzieci ze spekrum autyzmu.

         Celem szkolenia było przekazanie wiedzy, umiejętności i narzędzi umożliwiających prowadzenie skutecznej terapii pomocnej w rozwijaniu umiejętności społecznych i komunikacyjnych osób ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami pokrewnymi. TUS jest jedną z form terapii skierowaną szczególnie do osób z Zespołem Aspergera.

         Uczestnicy szkolenia zapoznali się z modelem kształtowania umiejętności wg Arnolda Goldsteina, poznali metody planowania przebiegu zajęć grupowych, zasady doboru grup treningu umiejętności społecznych, zapoznali się z dostępnymi na rynku pomocami potrzebnymi podczas zajęć. W ciekawy sposób omawiane były również praktyczne sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami w trakcie zajęć oraz ważne aspekty, na które należy zwracać uwagę podczas terapii osób ze spektrum autyzmu.

         Cel szkolenia został osiągnięty. Uczestnicy zostali zapoznani z tematyką szkolenia i wyposażeni w umiejętności potrzebne do pracy ukierunkowanej na rozwój funkcjonowania społecznego osób z Zespołem Aspergera.

Odbiorcami szkolenia prowadzonego przez Agnieszkę Łucjanek z Fundacji Pomoc Autyzm była 15 osobowa grupa pedagogów z litewskiego Alytusa.


 

W dniach do 8 do 11 maja odbyło się 34 godzinne szkolenie EEG-BIOFEEDBACK II stopnia realizowane przez Biomed  Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu, w którym wzięło udział dwóch pracowników z  Alytuskiego Centrum Pomocy Pedagogiczno – Psychologicznej oraz trzech pracowników z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku. Zajecia prowadził  Dariusz Tuchowski,  na język litewski tłumaczył  Roman Juchniewicz, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Rejonu Wileńskiego. Szkolenie miało na celu podniesienie umiejętności w zakresie terapii wspomagającej procesy uczenia się, zaburzeń zachowania i emocji.


 

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.