Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. - edycja 2022 r.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 jest kolejną edycją wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek.
Ze względu na skalę oddziaływania, jest to jeden z największych programów Ministerstwa Kultur i Dziedzictwa Narodowego. Działania w ramach bieżącej edycji kontynuują sprawdzone metody popularyzacji czytania (takie jak zakup nowości książkowych, czy poprawa infrastruktury bibliotecznej), jak i odpowiadają na współczesne przemiany sposobów uczestnictwa jednostki w kulturze.

 Główny cel programu – rozwój czytelnictwa w Polsce oraz wzmocnienie roli bibliotek publicznych – współtworzą cztery cele szczegółowe, z których każdy posiada odrębny priorytet. Są one nakierowane na wyrównywanie szans poprzez podniesienie kompetencji czytelniczych w społeczeństwie.

Za Priorytet 3, czyli zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych, odpowiada Ministerstwo Edukacji i Nauki. Umiejętność czytania ze zrozumieniem warunkuje aktywny udział w życiu społecznym oraz determinuje sposób radzenia sobie ze zmianami na rynku pracy.

CELE I KIERUNKI INTERWENCJI PRIORYTETU 3

Wzmocnienie potencjału przedszkoli, bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez wzrost atrakcyjności ich zbiorów.

Priorytet 3 jest realizowany dzięki dwóm kierunkom interwencji:

  • Kierunek interwencji 3.1 – Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego (także zespołów przedszkolnych prowadzonych przez szkoły);
  • Kierunek interwencji 3.2 – Zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia
    do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego 78 organom prowadzącym dla 190 placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych na łączną kwotę 1 115 286, 88 zł. Tym samym wsparcie finansowe otrzymały 94  placówki wychowania przedszkolnego (kwota: 247 266, 88 zł), 93 szkoły (kwota: 859 120, 00 zł), 3 biblioteki pedagogiczne (kwota: 9 000, 00 zł).

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Giżycku otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 3 000 zł.
Biblioteka zakupiła 131 książek na kwotę 3750 zł.

Biblioteka dzięki otrzymanej dotacji poszerzyła ofertę o wartościowe książki dla dzieci. Książki te wykorzystujemy do prowadzenia różnorodnych zajęć. Nowości wypożyczane są przez rodziców i nauczycieli. Biblioteka będzie w dalszym ciągu realizowała zaplanowane w programie działania aby upowszechnić wszystkie zakupione pozycje książkowe. Relacje z naszych zajęć można oglądać na Facebooku oraz na stronie internetowej biblioteki w zakładce aktualności. 

 

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.