Nowości biblioteki od 2016 roku rejestruje system biblioteczny PATRON

 

NOWOŚCI – KWIECIEŃ 2015

mysle rozwiazujeMyślę, rozwiązujęMyślę, rozwiązuję i …wiem! Ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów klas 4 – 6. Oprac. Magdalena Hinz . – Gdańsk : „Harmonia”, 2014 . – 79 s.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone są głównie z dziećmi, które mają problemy z nauką wynikające z nieharmonijnego lub opóźnionego rozwoju. Pomoc tym uczniom polega na:
– korygowaniu zaburzonych funkcji,
– zastępowaniu zaburzonej funkcji inną,
– usprawnianiu funkcji będących w normie.
Niniejsze ćwiczenia zostały przygotowane dla uczniów klas 13 i podzielone na działy skupiające się na poszczególnych umiejętnościach, z którymi dzieci w tym wieku najczęściej mają problemy. Są to:
– sprawność manualna,
– grafomotoryka,
– percepcja wzrokowa,
– percepcja słuchowa,
– pisanie,
– czytanie.
Wszystkie zadania przedstawione w tej publikacji mogą być wykorzystane nie tylko w trakcie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (grupowych lub indywidualnych), ale także jako ćwiczenia dodatkowe na lekcjach, w świetlicy lub w domu.

adnotacja za wydawnictwem

 

 

dziecko szescioletnie w szkoleTanajewska A., Naprawa R., Czrnecka L. : Dziecko sześcioletnie w szkole – dobry start . – Gdańsk : „Harmonia”, 2014 . – 211 s.

Autorki wychodząc naprzeciw decyzji MEN dotyczącej edukacji dziecka sześcioletniego, przygotowały niniejszą pozycję edukacyjną, której celem jest między innymi:
– wspomaganie dobrego startu dziecka sześcioletniego w szkole;
– przedstawienie charakterystyki rozwoju dziecka sześcioletniego;
– ukazanie zadań szkoły, wychowawcy, nauczycieli związanych z edukacją dziecka sześcioletniego w szkole;
– wsparcie nauczyciela w sposobach i formach planowania oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
– zaproponowanie różnorodnych indywidualnych lub grupowych programów pomocy psychologiczno-pedagogicznej wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia sześcioletniego.

adnotacja za wydawnictwem

 

 

 

 

 

NOWOŚCI – MARZEC 2015

wszystkie dzieci okladka net1Huther G., Hauser U.: Wszystkie dzieci są zdolne : jak marnujemy wrodzone talenty.- Słupsk : „Dobra Literatura”, 2014 .- 198 s.

Trudno dziś jednoznacznie stwierdzić, jaki potencjał nosiliśmy w sobie w dzieciństwie, o czym marzyliśmy najbardziej, do czego potrafiliśmy się zapalić, co nas napędzało i w czym byliśmy szczególnie uzdolnieni. Kto z nas zadaje sobie czasem pytanie, które z jego talentów nie miały okazji się rozwinąć? A czy mamy świadomość tego, jakie zdolności drzemią w naszych dzieciach? Co robią naprawdę dobrze, a czego nie potrafią?

Nauka powinna sprawiać taką radość, żeby myśl o zbliżających się wakacjach napawała dzieci smutkiem. Dzieciństwo powinno być tak piękne, żeby przez całe życie każde wspomnienie o nim dodawało nam sił.

Książka „Wszystkie dzieci są zdolne” wyjaśnia, dlaczego w obecnym systemie wychowania i edukacji konieczne są radykalne zmiany. Przestarzała koncepcja „różnicowania talentów” nie tylko ma zgubny wpływ na dzieci, lecz także szkodzi całemu społeczeństwu. Powinniśmy zaprzestać wywierania presji na naszych najmłodszych.

Wyniki badań nad mózgiem pokazują bardzo wyraźnie, że każde dziecko jest na swój sposób zdolne. Warto zatem tę wiedzę przełożyć na edukacyjną rzeczywistość.

adnotacja za wydawnictwem

 

 

 

NOWOŚCI – LUTY 2015

Wielki podrecznik dla przedszkoli SPGispert C., Vidal J.A., Millan J.: Wielki podręcznik dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych .- Kielce: „Jedność”, 2014 .- 588 s.

„Wielki podręcznik dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych” jest bogatym i wartościowym merytorycznie zbiorem propozycji gier i zabaw, jakie można przeprowadzić z grupą dzieci. Zabawy i gry nadają się zarówno do wykorzystania na świeżym powietrzu, jak i w zamkniętych pomieszczeniach; jedne wymagają dużej grupy dzieci (jak grupa przedszkolna czy klasa szkolna), inne przeznaczono do realizacji z mniejszą liczbą uczestników. Można tu znaleźć zabawy dla dzieci przedszkolnych, a także dla uczniów szkoły podstawowej, a wiele z nich podlega modyfikacjom w zależności od wieku graczy. W książce uwzględniono zabawy różnego typu – ruchowe, językowe, matematyczne, ćwiczące umiejętność logicznego myślenia, rozwijające pamięć, uczące współdziałania itp. – adnotacja za wydawnictwem

 

 

 

 

 

 

 

konflikty w szkole niezbednik aktywnego rodzica„Szkoła to miejsce, w którym codziennie pojawiają się konflikty pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami i dyrekcją. Trzeba wiedzieć jak je rozwiązywać, by nie przerodziły się w kryzys, a nawet dramat w wymiarze osobistym, czy instytucjonalnym.

„Konflikty w szkole. Niezbędnik Aktywnego Rodzica.” W książce ukazano rolę rodziców w identyfikowaniu i rozwiązywaniu typowych konfliktów, jakie mają miejsce w związku z nauką ich dzieci w szkole. Wskazano też sytuacje i miejsca, gdzie można szukać pomocy, gdy porozumienie staje się coraz bardziej odległe. Dzięki temu strony konfliktu sprawniej będą prowadzić dialog i łatwiej dochodzić do porozumienia w sytuacji różnicy zdań i rozbieżności poglądów. Korzyści odniosą wszyscy, a w najwyższym stopniu dzieci” – adnotacja za wydawnictwem

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.