Program Interreg Lietuva - Polska

Trening Umiejętności Społecznych- terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu

         Tematem 16 godzinnego szkolenia, przeprowadzonego w PORE 18-19.06.2018 r. był Trening Umiejętności Społecznych – terapia grupowa dzieci ze spekrum autyzmu.

         Celem szkolenia było przekazanie wiedzy, umiejętności i narzędzi umożliwiających prowadzenie skutecznej terapii pomocnej w rozwijaniu umiejętności społecznych i komunikacyjnych osób ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami pokrewnymi. TUS jest jedną z form terapii skierowaną szczególnie do osób z Zespołem Aspergera.

         Uczestnicy szkolenia zapoznali się z modelem kształtowania umiejętności wg Arnolda Goldsteina, poznali metody planowania przebiegu zajęć grupowych, zasady doboru grup treningu umiejętności społecznych, zapoznali się z dostępnymi na rynku pomocami potrzebnymi podczas zajęć. W ciekawy sposób omawiane były również praktyczne sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami w trakcie zajęć oraz ważne aspekty, na które należy zwracać uwagę podczas terapii osób ze spektrum autyzmu.

         Cel szkolenia został osiągnięty. Uczestnicy zostali zapoznani z tematyką szkolenia i wyposażeni w umiejętności potrzebne do pracy ukierunkowanej na rozwój funkcjonowania społecznego osób z Zespołem Aspergera.

Odbiorcami szkolenia prowadzonego przez Agnieszkę Łucjanek z Fundacji Pomoc Autyzm była 15 osobowa grupa pedagogów z litewskiego Alytusa.


 

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.