Szanowni Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych

W imieniu organizatora, tj. Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku i współorganizatorów: Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej oraz Giżyckiego Centrum Kultury, mam przyjemność zaprosić uczniów Państwa szkoły do wzięcia udziału w X Powiatowym Dniu Talentu.

Przedsięwzięcie to wpisało się już w kalendarz wydarzeń kulturalnych w naszym powiecie. Rok 2023 będzie rokiem jubileuszowym naszej Gali. Nie wyobrażamy sobie, aby uczniowie Państwa Placówki, aktywnie współpracującej z PORE, nie wzięli udziału w naszej prezentacji talentów. Wspieranie i motywowanie ucznia w rozwijaniu jego zdolności jest ważnym zadaniem szkoły. Planowane działanie wpisuje się w wymagania państwa wobec szkół i placówek dotyczących wspomagania rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.

Dlatego też, prosimy o wytypowanie maksymalnie trzech reprezentantów szkoły (indywidualny uczestnik, duet lub zespół) w wybranych kategoriach ujętych w regulaminie oraz wyznaczenie nauczyciela opiekuna reprezentacji, który do 28 kwietnia 2023 roku zgłosi uczniów, a następnie będzie towarzyszył uczestnikom podczas występów finałowych.

 

Gala utalentowanych uczniów odbędzie się 14 czerwca 2023 roku o godz. 10.00  w Giżyckim Centrum Kultury 

Regulamin X Powiatowego Dnia Talentu

Karta zgłoszenia

Zgoda rodziców/opiekunów

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z pracownikami Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku: osobiście, pod nr telefonu 87 4286663 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                                                                                        Bożena Giedziuszewicz

                                                                                                                                                       Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji
                                                                                                                                                       w Giżycku                                    

Regulamin uczestnictwa

INFORMACJE OGÓLNE

Organizatorem IX Powiatowego Dnia Talentu jest Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku, 11-500 Giżycko, ul. Smętka 5

Współorganizatorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku; Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku.

Honorowy Patronat nad imprezą sprawuje Starosta Giżycki.

 CELE

 1. Promowanie idei talentu, aktywizacja uczniów i wspieranie rozwoju indywidualnych uzdolnień.
 2. Wyłonienie i umożliwienie prezentacji scenicznej młodych talentów z powiatu giżyckiego.
 3. Popularyzacja i prezentacja dorobku artystycznego uczniów szkół i placówek oświatowych powiatu giżyckiego.
 4. Motywowanie uczniów do rozwijania zainteresowań, pasji i uzdolnień.
 5. Wspieranie placówek oświatowych w pracy z uczniem zdolnym.

  TERMIN I MIEJSCE GALII.
  Gala finałowa – IX PDT rozpocznie się o 10.00 dnia 15.06.2022 rw Bibliotece Pedagogicznej (PORE) ul. Smętka 5, Giżycko.
  W obecnej sytuacji pandemicznej prezentacja prac odbędzie się online.

III. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Udział w imprezie jest dobrowolny i otwarty dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu giżyckiego.
 2. Każda placówka przygotowuje i zgłasza do prezentacji podczas gali finałowej maksymalnie 1 formę sceniczną ( indywidualne bądź zespołowo) w wybranej przez siebie dziedzinie artystycznej :
  • recytacja;
  • muzyka: śpiew solowy, śpiew zespołowy, gra na instrumencie;
  • taniec: indywidualny lub zespołowy;
  • plastyka;
  • nauka / technika / nadzwyczajne umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii;
  • i inne.
 1. Do 15.05.2022r. opiekun z ramienia szkoły przekazuje mailowo karty zgłoszenia uczestników do pracownika PORE - Hanny Buszko (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) – koordynatora IX PDT.
 1. Czas prezentacji nie może przekraczać 10 min.
 2. Wszelkie przekazywane prace   muszą być dokładnie opisane i dostarczone organizatorowi drogą mailową .
 3. Organizator zapewnia sprzęt: rzutnik multimedialny.
 4. Prezentacja finałowa jest równoznaczna z akceptacją i przestrzeganiem niniejszego regulaminu
 5. Uczestnicy przeglądu przyjmują do wiadomości, że prezentacja prac online podczas gali jest równoznaczna z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie różnego rodzaju zapisu jego osoby oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w działaniach promujących imprezę.

  NAGRODY
 1. Fundatorem nagród jest organizator, z funduszy uzyskanych od sponsorów i współorganizatorów.
 2. Każdy uczestnik Gali otrzyma statuetkę, dyplom oraz nagrodę rzeczową w przypadku prezentacji zespołowej statuetkę, dyplom i nagrodę dla zespołu.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach sprawnego przeprowadzenia przeglądu, w ramach IX PDT.
 1. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR).
 1. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 1 obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika oraz jego wizerunku na stronach internetowych Starostwa Powiatu Giżyckiego oraz PORE.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Regulamin uczestnictwa wraz z kartą zgłoszenia jest dostępny na stronie internetowej PORE: poregizycko.pl
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Gali finałowej i miejsca, po wcześniejszym zamieszczeniu informacji i poinformowaniu zgłoszonych placówek.
 4. Szczegółowych informacji udziela koordynator IX PDT Hanna Buszko,  tel: 87/ 428 33 15, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Karta zgłoszenia na IX Powiatowy Dzień Talentu

Szanowni Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu giżyckiego!
W tym roku po raz kolejny mamy przyjemność zaprosić uczniów Państwa szkoły do wzięcia udziału w kolejnym już VIII Powiatowym Dniu Talentu.
Gala finałowa – VIII PDT rozpocznie się o godz. 9.00 dnia 09.06.2021 r. w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej (PORE) ul. Smętka 5, Giżycko.
W obecnej sytuacji pandemicznej prezentacja prac odbędzie się online bez udziału uczniów i opiekunów.
Prosimy o zachęcenie uczniów do udziału w tym przedsięwzięciu. Wspieranie i motywowanie ucznia w rozwijaniu jego talentów jest ważnym zadaniem szkoły. Planowane działanie wpisuje się w wymagania Państwa wobec szkół i placówek dotyczące wspomagania rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.
W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z koordynatorem VIII Powiatowego Dnia Talentu Hanną Buszko: 87/428 33 15, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1. Regulamin uczestnictwa
2. Karta zgłoszenia

22 czerwca odbył się VII Powiatowy Dzień Talentu – ON LINE !!!!!

Pandemia koronawirusa zatrzymała nas na moment .

W tych tak trudnych dla nas chwilach pracowaliśmy w domach, zdalnie. Nauczyciele i uczniowie nadal tak pracują. Mimo trudnego czasu, zaproponowaliśmy aby Powiatowy Dzień Talentu odbył się tak ja co roku, tylko nieco inaczej - ON LINE.

Dziękuję Nauczycielom, którzy odpowiedzieli na moją propozycję i wysłali mailami prace swoich utalentowanych uczniów.

W VII PDT z uwagi na ograniczenia sanitarno - epidemiologiczne wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z naszego miasta.

Zostały przedstawione prace uczniów w czterech kategoriach:

Plastyka – uczennica kl VI b, SP nr1 - Lidia Łozak

               - uczennica kl.VI b,   SP nr2 – Klaudia Ostrowska

               - uczeń kl. VIa,        SP nr2 – Oskar Budyta

               - uczeń kl .IVa,       SP nr2 – Franciszek Kowal

             - uczeń kl.VII a,         SP nr2 – Mikołaj Górski

             - uczeń kl. Va,           SP nr2 – Jan Organek

                 - uczennica kl.IVb,         SP nr4 - Nastazja Makowska

                 - uczennica kl.IVb ,         SP nr4 - Pola Biega

                 - uczennica kl.IVb ,         SP nr4 - Lisa Naruszewicz

                 - uczennica kl.Vc ,         SP nr4 - Julia Grajewska

                 - uczennica kl.Va ,         SP nr4 - Maja Kaziak

                  - uczeń kl.Vc ,               SP nr4 -Jakub Pietkiewicz -

                 - uczennica kl.Vb ,         SP nr4 -Sonia   Małyska

                 - uczennica kl.Vb ,         SP nr4 -Julia Małyska

                 - uczennica kl.Vc ,        SP nr4- Maja Cieciuch

                 - uczennica kl.Vc ,         SP nr4- Maria Kościelak

                   - uczeń kl.Vb ,             SP nr4 -Bartosz Walasiewicz

                   - uczniowie kl.Ib,         SP nr4 (praca zbiorowa)

Muzyka – uczennica kl.VI b, SP nr1 – Tatiana Gajewska

Modelarstwo – uczeń kl.Vc,  SP nr1 - Dawid Konc

Krawiectwo artystyczne – uczennica kl.Vb, SP nr1 – Debora Pawłowska

W VII Powiatowym Dniu Talentów – „On – Line” zaprezentowało swoje prace 46 uczniów Szkół Podstawowych w Giżycku.

Dziękuję Pani Tatianie Cecen, Krystynie Chrapowickiej, Alicji Ingielewicz, Danucie Komisarczyk, Urszuli Wądołowskiej za przesłanie prac uczniowskich na VII PDT.

Koordynator VII PDT – Hanna Buszko


 

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.