Szanowni Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 W imieniu organizatora, tj. Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku mam przyjemność zaprosić uczniów Państwa szkoły do wzięcia udziału w XI Powiatowym Dniu Talentu.

Przedsięwzięcie to wpisało się już w kalendarz wydarzeń kulturalnych w naszym powiecie. Nie wyobrażamy sobie aby uczniowie Państwa Placówki, aktywnie współpracującej z PORE, nie wzięli udziału w naszej prezentacji talentów. Wspieranie i motywowanie ucznia w rozwijaniu jego zdolności jest ważnym zadaniem szkoły. Planowane działanie wpisuje się w wymagania państwa wobec szkół i placówek dotyczących wspomagania rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.

Dlatego też, proszę Państwa o wytypowanie maksymalnie trzech reprezentantów szkoły (indywidualny uczestnik, duet lub zespół) w wybranych kategoriach ujętych w regulaminie oraz wyznaczenie nauczyciela opiekuna reprezentacji, który do 30 kwietnia 2024 roku zgłosi uczniów, a następnie będzie towarzyszył uczestnikom podczas występów finałowych.

 Gala utalentowanych uczniów odbędzie się 12 czerwca 2024 roku o godz. 10.00 w Giżyckim Centrum Kultury

 W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z pracownikami Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku: osobiście, pod nr telefonu 87 4286663 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin XI Powiatowego Dnia Talentu

Karta zgłoszenia

Zgoda rodziców/opiekunów


 

14 czerwca w Giżyckim Centrum Kultury odbyła się Jubileuszowa Gala Powiatowego Dnia Talentu. Od 10 lat patronat nad przedsięwzięciem sprawuje Starosta Giżycki.

Zamierzeniem PDT jest:
1. Promowanie idei talentu, aktywizacja uczniów i wspieranie rozwoju indywidualnych uzdolnień.
2. Wyłonienie i umożliwienie prezentacji scenicznej młodych talentów z powiatu giżyckiego.
3. Popularyzacja i prezentacja dorobku artystycznego uczniów szkół i placówek oświatowych powiatu giżyckiego.
4. Motywowanie uczniów do rozwijania zainteresowań, pasji i uzdolnień.  
5. Wspieranie placówek oświatowych w pracy z uczniem zdolnym.

Młodzież z 19 szkół powiatu giżyckiego miała okazję zaprezentować swoje talenty w kategoriach: plastyka, technika, recytacja, teatr, śpiew, muzyka, gra na instrumencie, taniec, sport, zdolności językowe. Na scenie wystąpiło ok. 100 uczniów. Uczestnicy otrzymali statuetki , dyplomy,  oraz drobne upominki ufundowane przez sponsorów. Dziękujemy Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku, Giżyckiemu Centrum Kultury, Wójtom Gmin Kruklanki i Giżycka oraz firmie pana Mikuły z Kruklanek za życzliwość i wsparcie naszego przedsięwzięcia.

W tegorocznym Powiatowym Dniu Talentu wystąpili:

Śpiew
Julia Koncewicz- Szkoła Podstawowa nr 1
Albina Filina – Szkoła Podstawowa nr 3
Oliwia Zawadka – Szkoła Podstawowa Upałty
Lena Sokołowska – Zespół Placówek O swiatowych Miłki
Alicja Tarara – Szkoła Podstawowa nr 2
Aurelia Kowalewska – Szkoła Podstawowa nr 2
Nikola Podębska – Szkoła Podstawowa nr 2
Wiktoria Ostrowska – Szkoła Podstawowa nr 7
Michalina Andrzejczyk –I Liceum Ogólnokształcące
Julia Matyjasek – II Liceum Ogólnokształcące
Mikołaj Górski – II Liceum Ogólnokształcące
Zespół „Nuteczki” –Szkoła Podstawowa Wilkasy
Julia Wójcik, Julia Kuczyńska – Zespół Szkół Zawodowych

Recytacja

Amelia Somionka – Szkoła Podstawowa Wilkasy
Amelia Sawczuk – Szkoła Podstawowa nr 7

Małe formy teatralne - drama
Zespól „Głosy Trojańskie” – Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych
Zespół „Zjawiskowe Słowianki” –Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego

Gra na instrumencie
Kajetan Krupa – Szkoła Podstawowa Bystry – (gra na gitarze)
Adam Pazio –Szkoła Podstawowa Spytkowo – (gra na keyboardzie)
Borys Pieńkowski – Szkoła Podstawowa Spytkowo – (gra na gitarze)
Mikołaj Madej – Szkoła odstawowa nr 4 (gra na trąbce)- jest też w kategorii plastyka
Zespół „Pasja” – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – (gra na instrumentach)
Aleksander Krajza – Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu – (gra na oboju)
Bartłomiej Rawinis – Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu – (gra na akordeonie)

Śpiew i gra na instrumencie
Arkadiusz Syrnicki – Szkoła Podstawowa Upałty
Zespół „MOOSE” –Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
Tobiasz Górski - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Plastyka
Michalina Rutka – Szkoła Podstawowa nr 3
Lana Lisnytsia - Szkoła Podstawowa nr 3 Ewa Lis - SP Rydzewo
Rinata Zhenchenko – Szkoła Podstawowa Rydzewo
Nikola Jarosz – Szkoła Podstawowa Rydzewo
Wiktoria Kopka- Szkoła Podstawowa nr 4
Mikołaj Madej – Szkoła Podstawowa nr 4

Technika – szydełkowanie
Diana Zdanowska – Szkoła Podstawowa Bystry

Sport
Kalina Zdanowicz – Szkoła Podstawowa Spytkowo (jazda na rolkach)
Zespół „The secret girls” – Szkoła Podstawowa nr 4 (gimnastyka)
Wiktoria Bełbot – Szkoła Podstawowa nr 7 (kolarstwo, biegi przełajowe, pływanie)
Anna Zalewska – ZPO Miłki (karate)
Nadia Lachowicz – Szkoła Podstawowa nr 1
Magdalena Skórnóg – II Liceum Ogólnokształcące (żeglarstwo)

Taniec
Natalia Gryszko – Szkoła Podstawowa Bystry- kl. 4 (hip-hop)
Zespół „POISON” – Szkoła Podstawowa Wilkasy (5 osób)- kl. 7

Montaż muzyczno-taneczny
Bartosz Mułyk – Szkoła Podstawowa nr 1

Zdolności językowe
Julian Hryciuk – Szkoła Podstawowa Upałty


 

Regulamin uczestnictwa

INFORMACJE OGÓLNE

Organizatorem IX Powiatowego Dnia Talentu jest Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku, 11-500 Giżycko, ul. Smętka 5

Współorganizatorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku; Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku.

Honorowy Patronat nad imprezą sprawuje Starosta Giżycki.

 CELE

 1. Promowanie idei talentu, aktywizacja uczniów i wspieranie rozwoju indywidualnych uzdolnień.
 2. Wyłonienie i umożliwienie prezentacji scenicznej młodych talentów z powiatu giżyckiego.
 3. Popularyzacja i prezentacja dorobku artystycznego uczniów szkół i placówek oświatowych powiatu giżyckiego.
 4. Motywowanie uczniów do rozwijania zainteresowań, pasji i uzdolnień.
 5. Wspieranie placówek oświatowych w pracy z uczniem zdolnym.

  TERMIN I MIEJSCE GALII.
  Gala finałowa – IX PDT rozpocznie się o 10.00 dnia 15.06.2022 rw Bibliotece Pedagogicznej (PORE) ul. Smętka 5, Giżycko.
  W obecnej sytuacji pandemicznej prezentacja prac odbędzie się online.

III. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Udział w imprezie jest dobrowolny i otwarty dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu giżyckiego.
 2. Każda placówka przygotowuje i zgłasza do prezentacji podczas gali finałowej maksymalnie 1 formę sceniczną ( indywidualne bądź zespołowo) w wybranej przez siebie dziedzinie artystycznej :
  • recytacja;
  • muzyka: śpiew solowy, śpiew zespołowy, gra na instrumencie;
  • taniec: indywidualny lub zespołowy;
  • plastyka;
  • nauka / technika / nadzwyczajne umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii;
  • i inne.
 1. Do 15.05.2022r. opiekun z ramienia szkoły przekazuje mailowo karty zgłoszenia uczestników do pracownika PORE - Hanny Buszko (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) – koordynatora IX PDT.
 1. Czas prezentacji nie może przekraczać 10 min.
 2. Wszelkie przekazywane prace   muszą być dokładnie opisane i dostarczone organizatorowi drogą mailową .
 3. Organizator zapewnia sprzęt: rzutnik multimedialny.
 4. Prezentacja finałowa jest równoznaczna z akceptacją i przestrzeganiem niniejszego regulaminu
 5. Uczestnicy przeglądu przyjmują do wiadomości, że prezentacja prac online podczas gali jest równoznaczna z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie różnego rodzaju zapisu jego osoby oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w działaniach promujących imprezę.

  NAGRODY
 1. Fundatorem nagród jest organizator, z funduszy uzyskanych od sponsorów i współorganizatorów.
 2. Każdy uczestnik Gali otrzyma statuetkę, dyplom oraz nagrodę rzeczową w przypadku prezentacji zespołowej statuetkę, dyplom i nagrodę dla zespołu.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach sprawnego przeprowadzenia przeglądu, w ramach IX PDT.
 1. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR).
 1. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 1 obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika oraz jego wizerunku na stronach internetowych Starostwa Powiatu Giżyckiego oraz PORE.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Regulamin uczestnictwa wraz z kartą zgłoszenia jest dostępny na stronie internetowej PORE: poregizycko.pl
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Gali finałowej i miejsca, po wcześniejszym zamieszczeniu informacji i poinformowaniu zgłoszonych placówek.
 4. Szczegółowych informacji udziela koordynator IX PDT Hanna Buszko,  tel: 87/ 428 33 15, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Karta zgłoszenia na IX Powiatowy Dzień Talentu

Szanowni Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych

W imieniu organizatora, tj. Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku i współorganizatorów: Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej oraz Giżyckiego Centrum Kultury, mam przyjemność zaprosić uczniów Państwa szkoły do wzięcia udziału w X Powiatowym Dniu Talentu.

Przedsięwzięcie to wpisało się już w kalendarz wydarzeń kulturalnych w naszym powiecie. Rok 2023 będzie rokiem jubileuszowym naszej Gali. Nie wyobrażamy sobie, aby uczniowie Państwa Placówki, aktywnie współpracującej z PORE, nie wzięli udziału w naszej prezentacji talentów. Wspieranie i motywowanie ucznia w rozwijaniu jego zdolności jest ważnym zadaniem szkoły. Planowane działanie wpisuje się w wymagania państwa wobec szkół i placówek dotyczących wspomagania rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.

Dlatego też, prosimy o wytypowanie maksymalnie trzech reprezentantów szkoły (indywidualny uczestnik, duet lub zespół) w wybranych kategoriach ujętych w regulaminie oraz wyznaczenie nauczyciela opiekuna reprezentacji, który do 28 kwietnia 2023 roku zgłosi uczniów, a następnie będzie towarzyszył uczestnikom podczas występów finałowych.

 

Gala utalentowanych uczniów odbędzie się 14 czerwca 2023 roku o godz. 10.00  w Giżyckim Centrum Kultury 

Regulamin X Powiatowego Dnia Talentu

Karta zgłoszenia

Zgoda rodziców/opiekunów

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z pracownikami Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku: osobiście, pod nr telefonu 87 4286663 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                                                                                        Bożena Giedziuszewicz

                                                                                                                                                       Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji
                                                                                                                                                       w Giżycku                                    

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.