Szkolenie zrealizowane zostało w ramach projektu „Kompetencje kluczowe - przedszkolaki przebojowe - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka”, współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Tematyczne warsztaty odbyły się w Przedszkolu Miejskim Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku w dniach 19-21 października 2018. Uczestniczyło w nim 16 nauczycielek tego przedszkola. Projekt edukacyjny to metoda nauczania, w której to dziecko lub grupa prowadzą badania na jakiś ważny dla nich temat , który odnosi się do ich życiowych doświadczeń. Kształtuje wiele umiejętności oraz integruje treści programowe wokół różnych obszarów edukacyjnych. Polega na samodzielnym inicjowaniu, planowaniu, wykonywaniu i ocenie realizacji zadań edukacyjnych, a nauczyciel pełni funkcję wspomagającą, kierującą i organizującą.

Szkolenie poprowadziła Jadwiga Krzyżewska.


 

 Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku we współpracy z Siecią wychowawców i pedagogów szkolnych w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Giżycku organizują bezpłatne zajęcia warsztatowe dla pedagogów, wychowawców szkolnych, nauczycieli, na temat nadużywania przez dzieci i młodzież środków psychoaktywnych. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość lepszego zrozumienia własnej postawy, oceny sytuacji związanej z uczniem zażywającym środki psychoaktywne oraz możliwości konstruktywnego reagowania.
Zajęcia poprowadzi certyfikowany specjalista psychoterapii Piotr Gierkowski.

Termin: 27 października 2018 r. godz. 9.00- 13.00,

Miejsce: Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji, ul. Smętka 5.

Zapisy pod nr 660754039 lub 874286663 (do dnia 23.10.2018 r. w miarę wolnych miejsc),

                                                                               koordynator sieci pedagogów i wychowawców U. Dawidowicz


 

W dniach 7-9 września 2018r. w Przedszkolu Miejskim Nr 4 odbyło się kolejne szkolenie tematyczne „Innowacyjność w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu i kształtowaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych”

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Kompetencje kluczowe - przedszkolaki przebojowe - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka”, współfinansowane z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W 20-godzinnym szkoleniu, które poprowadziła Jadwiga Krzyżewska uczestniczyło 16 nauczycielek Przedszkola. Temat szkolenia został zrealizowany w kontekście 100 rocznicy odzyskania niepodległości Polski. Nauczycielki wykazały się dużą pomysłowością w tworzeniu swoich zasobów związanych z tematyką szkolenia.


 

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku planuje organizację cyklu szkoleń dla pracowników sekretariatów szkolnych. Z naszych doświadczeń wynika, że brakuje szkoleń kierowanych do tej grupy pracowników. Najczęściej oferowane są kilkugodzinne szkolenia, które nie uwzględniają specyfiki organizacji pracy osób zatrudnionych w administracji szkolnej. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom planujemy organizację 7 spotkań (w miesiącach listopad- maj) w ramach których raz w miesiącu odbędzie się  6 godzinne szkolenie poświęcone jednemu tematowi. Istotne jest, aby osoba uczestnicząca     w szkoleniu uczestniczyła we wszystkich spotkaniach.

Opracowując tematykę poszczególnych szkoleń postanowiliśmy zapytać też pracowników Państwa szkół i placówek o najistotniejsze wg nich zagadnienia, które powinniśmy poruszyć w trakcie szkolenia. Bylibyśmy też wdzięczni Państwu, osobom zarządzającym, za informację z jakimi zagadnieniami Państwa pracownicy mają największy problem w wykonywaniu swojej pracy. Informację tę proszę o przesłanie do dn. 1 listopada na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Proponowane zagadnienia zostaną ujęte w programie, który prześlemy Państwu do 10 listopada . Planowany termin rozpoczęcia szkolenia- koniec listopada, koszt 350 zł za udział tej samej osoby we wszystkich spotkaniach.

                                                                                 Dyrektor PORE 
                                                                       Bożena Maria Giedziuszewicz


 

Dydaktyczna i wychowawcza rola szkoły w optyce badań nad mózgiem to tematyka szkolenia zorganizowanego przez PODN dla Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku. Szkolenie odbyło się 26 maja 2018 r. i poprowadziła je Pani Marta Brzozowska z Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji.

Cele szkolenia:

  • Zainspirowanie uczestników do wdrożenia wiedzy o neurodydaktyce w procesy dydaktyczno-wychowawcze.
  • Zachęcenie do autorefleksji nad rzeczywistymi potrzebami i oczekiwaniami współczesnego ucznia.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się z neurobiologicznymi mechanizmami powstawania motywacji wewnętrznej i relacji oraz wynikającymi z nich wnioskami praktycznymi.

W treści szkoleniu znalazły się odniesienia do Ustawy Prawo Oświatowe (art. 1 pkt 3) oraz wymagań państwa wobec szkół i placówek (kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne).


 

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.