W dniu 6 czerwca 2017 r. w PODN odbyło się szkolenie dla nauczycieli  uczących  II języka obcego nowożytnego w szkołach miejskich i powiatowych. Szkolenie dotyczyło zmian w podstawach  programowych nauczania języka obcego nauczanego jako drugi w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Nauczyciele zostali zapoznani z wariantami podstawy programowej, wymaganiami ogólnymi oraz warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej na danym etapie edukacyjnym. Szczegółowo przedstawione zostały treści nauczania i umiejętności w obowiązujących wkrótce podstawach programowych oraz ramowe plany nauczania drugiego języka na kolejnych etapach kształcenia.


 

 

W dniu 2 czerwca 2017 r. w Przedszkolu Miejskim Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku odbyły się warsztaty dla Rady Pedagogicznej zorganizowane we współpracy z PODN. Szkolenie zatytułowane  "Teatr tańca" zrealizowane zostało
w ramach projektu edukacyjnego - „Kompetencje kluczowe-przedszkolaki przebojowe – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka”. Szkolenie prowadzili: Pan Piotr Witaszczyk - kierownik Ełckiego Teatru Tańca oraz Pani Monika Wielgat - tancerka z Ełckiego Teatru Tańca.


 

Uwaga nauczyciele matematyki!

 Szkolenie z zakresu wdrażania nowej podstawy programowej.

Zapraszamy nauczycieli matematyki na szkolenia dotyczące nowej podstawy programowej.

Termin: 12 czerwca 2017 – poniedziałek

Miejsce: Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna ul. Smętka 5, Giżycko

Nauczyciele klas I - III               15:30 – 17:00

Nauczyciele klas IV - VIII           17:15 – 18:45

 

Prowadząca: Marzenna Grochowalska

Szkolenie jest bezpłatne.

Zapraszamy wszystkich nauczycieli matematyki!


 

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji / Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do udziału w szkoleniach z języka angielskiego i niemieckiego na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym.

Szkolenia będą w 90 % finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zaproszenie kierujemy do nauczycieli powiatu giżyckiego i gołdapskiego.

Warunki rekrutacji na szkolenia językowe:

Osoby pełnoletnie z wykształceniem co najwyżej średnim i/lub osoby w wieku 50+ Osoby zamieszkałe/pracujące/uczące się na obszarze objętym projektem i/lub osoby chcące uczestniczyć w szkoleniu na obszarze objętym projektem

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Planowany czas rozpoczęcia szkoleń: wrzesień 2017

W chwili zebrania się grupy 15 osób nawiążemy z Państwem kontakt.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach!


 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Jako koordynator sieci wychowawców i pedagogów szkolnych w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Giżycku proponuję państwu ofertę edukacyjną dla pedagogów szkolnych, wychowawców i innych zainteresowanych nauczycieli.

Tematem szkolenia będą:

Innowacyjne metody wychowawcze w pracy z uczniami przejawiającymi zachowania problemowe. Metoda tutoringu w pracy z dziećmi.

Termin szkolenia: 5 maja 2017r. (piątek: 15.00-20.00) oraz 13 maja 2017r. (sobota: 9.00-16.00)

Miejsce szkolenia: Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji - Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Giżycku ul. Smętka 5 (wejście od ul. Kościuszki),

Koszt szkolenia od osoby wynosi 150 zł

Obejmuje 15 godzin szkolenia

Zgłoszenia proszę kierować na nr tel.660754039 lub 874286663 do dnia 28.04.2017r.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończonej formie doskonalenia.

Serdecznie zapraszam

Koordynator sieci

Urszula Knyps- Dawidowicz


 

W dniach 21 i 22 kwietnia w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej odbyło się szkolenie: „Doskonalenie kompetencji diagnostyczno-interwencyjnych nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych w celu zapobiegania samookaleczeniom i zamachom samobójczym młodzieży szkolnej”.

Szkolenie prowadził Pan Ryszard Jabłoński, reprezentant Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, pracownik Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, członek Stowarzyszenia „Wsparcie i Pomoc”.

Tematyka szkolenia:

- depresja a samobójstwo dzieci i młodzieży, przyczyny, symptomy, zagrożenia, konsekwencje, profilaktyka,

- psychologiczne uwarunkowania zachowań samobójczych,

- samookaleczenia – etiologia zaburzenia, interwencja i profilaktyka,

- rozpoznawanie intencji i zamiarów samobójczych,

- pomoc i wsparcie osobom z myślami autodestrukcyjnymi,

- strategia postępowania w szkole po śmierci samobójczej ucznia.

W szkoleniu uczestniczyli nauczyciele z miejskich i powiatowych szkół i placówek oświatowych.

 _________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Spotkanie dotyczy nowych podstaw programowych z :

języka polskiego

historii i WOS

wychowania fizycznego

wychowania do życia

oraz podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Szkolenie odbędzie się dnia 10 kwietnia 2017 r. w godzinach 14.30 - 17.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku, ul. Białostocka 3

Szkolenie realizować będą konsultanci Filii Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olecku.

Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli

poniedziałek, 10 kwietnia 2017

Godz. 14.30 – 17.00

SOSW Giżycko, ul. Białostocka 3

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jak wskazują badania, trudności uczniów z rozwiązywaniem problemów matematycznych mają bardzo różne przyczyny. Poczynając od niskiej sprawności czytania, poprzez nieumiejętność odczytania informacji z tekstu matematycznego, aż po kłopoty z niską sprawnością prowadzenia rozumowań.

Podczas warsztatów prowadzący pokazali jak uczniowie rozumieją treści zadań tekstowych i interpretowali różne sposoby zapisu uczniowskich rozwiązań zadań.

Analizowano również problem czytania przez uczniów tekstów matematycznych. Prowadzący wykorzystali wyniki badań Wzorce uwagi wzrokowej w procesie rozwiązywania tekstowych zadań matematycznych wśród uczniów klas III szkoły podstawowej.

W czasie warsztatów prowadzący zwrócili uwagę na sposoby pracy z typowymi zadaniami tekstowymi, ale też z nietypowymi zarówno ze względu na formę, jak i strukturę informacji.


Prowadzący: Marcin Karpiński, Małgorzata Zambrowska

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zapraszamy na kolejne moduły warsztatów wspomagających profesjonalny rozwój nauczycieli uczących matematyki w szkole podstawowej.

24.03.2017 r., 16.00 – 19.00. Praca z zadaniami tekstowymi

Prowadzący: Marcin Karpiński, Małgorzata Zambrowska

25.03.2017 r., 9.30 – 12.30.   Praca z zadaniami tekstowymi

Prowadzący: Marcin Karpiński, Małgorzata Zambrowska

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

KONFERENCJE  EDUKACYJNE WSiP

 • Jak analizować nową podstawę programową?
 • Jak sprostać nowym wymaganiom?
 • Jak przygotować się do nowych zajęć w klasach 4 i 7 ?

Serdecznie zapraszamy na cykl konferencji edukacyjnych organizowanych
przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Przedmiot: j. polski, historia

Lokalizacja:Warmiński Hotel & Conference, ul. Kołobrzeska 1; 10-422 Olsztyn

Data i godzina spotkania: 2017-03-22, 14.30‒16.30

Przedmiot: matematyka

Lokalizacja: Warmiński Hotel & Conference, ul. Kołobrzeska 1; 10-422 Olsztyn

Data i godzina spotkania: 2017-03-23, 14.30‒16.30

W programie:

1. Rozmowy przy kawie i herbacie
(godz. 14.30‒15.00)

2. Analiza nowej podstawy programowej

3. Podręcznik WSiP w świetle zmian w podstawie programowej

4. Warsztaty fizjoterapeutyczne

Każdy uczestnik konferencji otrzyma:

 • przykładowe rozdziały podręczników WSiP
  do klas 4 i 7
  wraz z analizą nowej
  podstawy programowej,
 • pakiet konferencyjny oraz pendrive,
 • personalizowany e-certyfikat (wyłącznie dla nauczyciela obecnego na konferencji).

Wymagana jest rejestracja na stronie: Łączy nas edukacja 

WSIP


  

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku i Wydawnictwo Oxford University Press organizują konferencję dotyczącą zmian w prawie oświatowym w obszarze nauczania języków obcych.
Konferencję poprowadzi Wiesława Gierłachowska – Bałdyga, konsultantka Wydawnictwa Oxford University Press

Tematyka konferencji:

• Podsumowanie zmian w Prawie Oświatowym: Zmiany w nauczaniu języka angielskiego wynikające z reformy edukacji.

• Informacje dotyczące materiałów edukacyjnych z języka angielskiego.

Zapraszamy
15 lutego (środa) 2017r.
Giżycko, ul. Smętka 5
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna
godz. 14.30 – 16.30

 

 

Szkolenie skierowane do uczestników sieci wychowawczej oraz chętnych nauczycieli i wychowawców szkół i placówek oświatowych powiatu gizyckiego.

Zakrest tematyczny:

1. Podstawowe pojecia.

2. Wpływ alkoholu na rozwój plodu w I,II,III trymestrze ciąży.

3. Zaburzenia rozwojowe dzieci z FASd.

4. Funkcjonowanie społeczne i emocjonalne.

5. Strategie postepowania wobec dzieci z FASd.

6. Przykładowe sposoby nauczania dzieci z FASd.

 

Osoba prowadząca: Izabela Zambrowska
           socjoterapeutka w MOS,
           trenerka umiejętności psychospołecznych,
           trenerka metody WenDo (przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet),
           trenerka Treningu Pewności Siebie dla dzieci ofiar przemocy rówieśniczej.

 

Termin: 10.02.2017 r. (piątek) godz. 16.00-19.00

Miejsce: Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna

Forma: warsztaty, prezentacja.

 

Proponujemy następujące terminy i tematy kolejnych spotkań:

24.02, 16.00 - 19.00
Geometria na płaszczyźnie, część 2.

25.02, 9.30 - 12.30
Praca z zadaniami tekstowymi, część 1.

24.03 16.00 - 19.00
Praca z zadaniami tekstowymi, część 2.

25.03 9.30 - 12.30
Gry planszowe rozwijające umiejętności matematyczne, część 1.

   W dniach 2 i 3 grudnia odbyły się następne szkolenia dla nauczycieli matematyki I i II etapu kształcenia. W obu modułach: Kształtowanie wyobraźni geometrycznej, Geometria płaska i Rozwijanie umiejętności rachunkowych wzięło udział 36 nauczycieli z giżyckich i okolicznych szkół podstawowych i placówek oświatowych. Warsztaty poprowadziły Panie: Marzenna Grochowalska i Małgorzata Orzechowska. Nauczyciele ocenili wysoko szkolenie, szczególnie wiedzę i przygotowanie merytoryczne prowadzących jak również atmosferę panującą podczas szkolenia.

   Na wiosnę planowane są następne moduły szkoleń.


 


W dniach 7 października, 4 i 5 listopada odbyły się warsztaty matematyczne dla nauczycieli miejskich i gminnych szkół podstawowych. Szkolenia zorganizowano we współpracy ze Stowarzyszeniem „Rozwiń się” Edukacja, Kultura, Sport z Warszawy.
Podczas pierwszych warsztatów „Rozumowania w arytmetyce” uczestnicy pochylili się nad problemem niskiej sprawności rachunkowej uczniów, która nie pozwala uczniom na rozwijanie złożonych umiejętności matematycznych na wyższych etapach kształcenia. Zamiast koncentrować się na rozwiązaniu postawionego przed nimi problemu, ich uwaga skupia się na rachunkowej stronie zadania. W czasie warsztatów nauczyciele zajmowali się zarówno prostymi, jak i złożonymi umiejętnościami rachunkowymi, polegającymi między innymi na wykorzystaniu własności liczb i działań, dostrzeganiu zależności, odkrywaniu reguł. Prowadzący pokazali jak duże znaczenie dla rozwoju sprawności rachunkowej ma świadomy dobór zadań, ich kolejność, formy pracy i sposób rozmowy z uczniami podczas rozwiązywania problemów arytmetycznych.
Następny moduł "Kształtowanie wyobraźni geometrycznej. Stereometria" poświęcony był kłopotom uczniów z wyobrażeniem sobie kształtu brył narysowanych na kartce i opisywaniem własności tych brył, a więc rozwiązywaniem problemów matematycznych dotyczących stereometrii. Prowadzący pokazali wiele sposobów rozwijania wyobraźni przestrzennej oraz ćwiczeń pozwalających doskonalić wyobraźnię przestrzenną w pracy nad takimi problemami stereometrycznymi, w których kluczem do rozwiązania jest odpowiednie „spojrzenie" na bryłę.
Przeprowadzone ćwiczenia podczas modułu „Praca zespołowa na lekcjach matematyki" potwierdziły, że dobre zorganizowanie pracy zespołowej jest niezwykle trudnym zadaniem. Nauczyciele unikają tej formy pracy i często twierdzą, że w ich klasach nie jest to dobra metoda. W czasie warsztatów przedstawione zostały zadania dostosowane do pracy w mniejszych i większych zespołach. Uczestniczki szkolenia przećwiczyły sposoby organizowania i kontrolowania pracy zespołowej nad rozwiązaniem zadań. Poznały też metody stymulowania pracy zespołu i aktywizowania wszystkich jego członków.
Warsztaty prowadzili: Małgorzata Zambrowska, Marcin Karpiński i Jacek Lech


Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku z Pracownią Matematyki organizuje szkolenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli matematyki.

Z przedstawionej w załączniku oferty proponujemy na początek następujące moduły:

 • Kształtowanie wyobraźni geometrycznej. Geometria płaska
 • Kształtowanie wyobraźni geometrycznej. Stereometria
 • Rozwijanie umiejętności rachunkowych
 • Rozumowania w arytmetyce
 • Praca zespołowa na lekcjach matematyki

Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są do 20 września 2016 pod numerem tel. 87 428 66 63 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zajęcia będą się odbywać w Bibliotece Pedagogicznej w Giżycku, ul. Smętka 5


Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Goethe-Institut w Warszawie zapraszają nauczycieli języka niemieckiego na szkolenie w języku niemieckim:  Praca metodą projektu na przykładzie muzyki

w ramach projektu „Sieć ekspertów programu DELFORT”.

 Lider projektu: Krystyna Łuniewska 
Tytuł Praca metodą projektu na przykładzie muzyki
Adresat Nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół
Miejsce

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku

Generała Władysława Sikorskiego 5A, 19-300 Ełk

Nabór Otwarty, decyduje kolejność zgłoszeń
Typ szkolenia Warsztaty
Opis

Muzyka towarzyszy nam wszędzie: w pracy, w domu i na ulicy. Dlaczego miałoby jej zabraknąć podczas pracy metodą projektu?

Łatwość, z jaką piosenki zapadają w pamięć, wykorzystuje się od dawna do przekazywania ważnych informacji.

Uczenie się z muzyką oznacza dla ucznia ciekawsze, bardziej spontaniczne i dzięki temu pozbawione obaw podejście do języka obcego. Jak żadne inne medium, muzyka pobudza również motywację do zrozumienia treści, przekształcając ją w prawdziwe zainteresowanie nauką języków obcych.

Gdzie można znaleźć ciekawe, aktualne piosenki, właściwie dobrane do projektu? W jaki sposób można wykorzystać muzykę i piosenki na lekcji języka niemieckiego? Jak połączyć muzykę z pracą metodą projektu?

Na te i inne pytania postaramy się wspólnie znaleźć odpowiedź podczas warsztatów. Mile widziane będą przykłady z Państwa lekcji. Macie Państwo ochotę na artystyczno-kreatywne warsztaty? – W takim razie serdecznie zapraszamy!

Data rozpoczęcia 26.11.2016r. godz. 10.00 - 13.15
Kontakt: Lider: Krystyna Łuniewska Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dodatkowe informacje

Szkolenie jest bezpłatne.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 25.11..2016r.
Zapisz się https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaTermin

Nauczycielki wychowania przedszkolnego zapoznały sie z możliwościami zdobycia kwalifikacji w zakresie nauczania języka angielskiego wymaganych w pracy w przedszkolu od 2020 roku.

Poznały też sposoby i metody wprowadzania elementarnej wiedzy dotyczącej języka angielskiego na zajęciach przedszkolnych z najmłodszymi. Uczestniczki otrzymały materiały dydaktyczne i egzemplarze okazowe podręczników Wydawnictwa Pearson.


Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.