Jak pracować metodą projektu z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym" to ostatnie szkolenie w tym roku szkolnym realizowane w ramach projektu „Kompetencje kluczowe - przedszkolaki przebojowe - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka”, współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Szkolenie odbyło się w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Giżycku w dniach 13-15 kwietnia. Uczestniczyło w nim 16 nauczycielek tego przedszkola.

Projekt edukacyjny to metoda nauczania, w której to dziecko lub grupa prowadzą badania na jakiś ważny dla nich temat , który odnosi się do ich życiowych doświadczeń.

Projekt kształtuje wiele umiejętności oraz integruje treści programowe wokół różnych obszarów edukacyjnych. Polega na samodzielnym inicjowaniu, planowaniu, wykonywaniu i ocenie realizacji zadań edukacyjnych, a nauczyciel pełni funkcję wspomagającą, kierującą i organizującą.

Program zajęć obejmował następujące zagadnienia:

 1. Zajęcia integracyjne – tańce integracyjne.
 2. Ile wiemy na temat metody projektu, na czym polega metoda projektu?
 3. Etapy konstruowania projektu.
 4. Analiza przykładowych scenariuszy (drzewo, pogoda, komputer, zwierzęta duże i małe).
 5. Projekt a wymagania państwa wobec przedszkoli.
 6. Praca własna nad scenariuszami przykładowych projektów w przedszkolu.
 7. Projekt w przedszkolu tak czy nie (myślowe kapelusze).

Szkolenie poprowadziła Pani Jadwiga Krzyżewska.


 

W dniu 3 kwietnia 2018r. w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej w ramach Projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim we współpracy z przedsiębiorcami”. Szkolenie w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn przeprowadzone zostało w formie warsztatów i obejmowało następujące zagadnienia:

 1. Skąd się biorą podziały? - Wprowadzenie tematu i gra symulacyjna.
 2. Jak zapewnić równość w szkole? - Analiza potrzeb i możliwości na konkretnych przykładach własnych uczestników warsztatów.
 3. Prezentacja wybranych scenariuszy pracy z młodzieżą na podstawie książki: Gab Heller "Czy można przekonać olbrzymów?"
 4. Dyskusja - podsumowanie warsztatów.

 

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku w ramach sieci wychowawców i pedagogów szkolnych organizuje szkolenie dla nauczycieli i wychowawców oraz wszystkich osób pragnących wzbogacić swój warsztat wychowawczy w pracy z młodzieżą.

Termin szkolenia: 14-15 kwiecień 2018r.w godz.9.30 – 17.00,

Miejsce szkolenia: Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Giżycku, ul. Smętka 5

Liczba godz: 20 godz. dydaktycznych,

Koszt szkolenia: 150 zł (jeżeli grupa liczy 15 osób, jeżeli mniej to cena nieznacznie wzrośnie.)

Cel szkolenia: m. in.  nabycie lub rozwiniecie umiejętności wychowawczych, budowanie dialogowej relacji nauczyciel/wychowawca – uczeń opartej na wzajemnym szacunku, uczenie się lepszego porozumiewania  i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Kontakt w sprawie szkolenia: 660754039 lub 874286663

Termin zgłoszeń do 11 kwietnia 2018 r.

Serdecznie zapraszam koordynator sieci Urszula Knyps-Dawidowicz

„Dziecięca matematyka – program edukacji matematycznej” to kolejne szkolenie realizowane w ramach projektu „Kompetencje kluczowe - przedszkolaki przebojowe - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka”, współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Szkolenie odbyło się w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Giżycku w dniach 23 – 24 marca 2018 roku, uczestniczyło w nim 16 nauczycielek tego przedszkola.

Główne cele szkolenia to:

 1. Podniesienie kompetencji matematycznych nauczycieli przedszkola w zakresie dotyczącym realizacji podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego.
 2. Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela – zastosowanie różnorodnych metod i form pracy z dziećmi w zakresie:

- kształtowania pojęcia liczby,

- rozwijania i doskonalenia sprawności rachunkowych,

- rozwijania myślenia,

- kształtowania intuicji geometrycznych,

- kształtowania wyobraźni geometrycznej na płaszczyźnie i w przestrzeni.

 1. Prezentacja różnorodnych ogólnodostępnych dla nauczyciela pomocy oraz sposobów ich wykorzystania do podniesienia jakości przeprowadzanych zajęć.

 W ramach działalności sieci wychowawców i pedagogów szkolnych dnia 29 marca 2018 roku o godzinie 14.30 w Bibliotece Pedagogicznej w Giżycku odbędą się zajęcia z psychologiem na temat ,,Praca z rodzicami.” Zajęcia poprowadzi psycholog, prowadząca Szkołę dla Rodziców.

Zajęcia są bezpłatne. Uczestnicy otrzymają przydatne materiały.

Serdecznie zapraszam . Koordynator sieci U.Knyps-Dawidowicz

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.