W dniach 23-25 lutego 2018r. w Przedszkolu Miejskim Nr 4 odbyła się druga część szkolenia „Nauczyciel, Innowator, Kreator, Edukator wśród najlepszych”. W 20-godzinnym szkoleniu, które poprowadziła Jadwiga Krzyżewska uczestniczyło 16 nauczycielek przedszkola.

Celem szkolenia było doskonalenie własnego warsztatu pracy. Nauczycielki poznały wiele nowych, użytecznych i możliwych do wdrożenia rozwiązań edukacyjnych.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Kompetencje kluczowe - przedszkolaki przebojowe - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka”, współfinansowane z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


 

7 lutego pani Wiesława Bałdyga zaprosiła nauczycieli języka angielskiego na Professional Development Day, podczas którego uczestnicy dowiedzieli się m.in.:
*Jaka będzie struktura egzaminu ósmoklasisty?
* Jaki będzie jego poziom?
* Jakie będą typy zadań?
* Co z zadaniami otwartymi?
* Jakie będą podobieństwa i różnice pomiędzy tym egzaminem, a dotychczasowymi?
* Jak pracować, żeby skutecznie przygotować uczniów do egzaminu?


 

W ramach projektu „Kompetencje kluczowe - przedszkolaki przebojowe - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka”, współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbywają się szkolenia Rad Pedagogicznych w  przedszkolach miejskich w Giżycku. Szkolenia przeprowadza Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku. Każde szkolenie trwa 15 lub 20 godzin zegarowych i w każdym bierze udział 16 nauczycielek Przedszkola Miejskiego Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym i 16 z Przedszkola Miejskiego Nr 4 .

Od czerwca do grudnia 2017 przeprowadzono siedem szkoleń:

  1. Jak pracować metodą projektu z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym.  PM Nr 4
  2. Teatr tańca. PM Nr 1
  3. Koloroterapia jako jedna z metod stymulowania rozwoju dziecka. PM Nr 1
  4. Jak pracować metodą projektu z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym.  PM Nr 1
  5. Innowacyjność w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu i kształtowaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych. PM Nr 4
  6. Rozwijanie twórczego działania dzieci poprzez doświadczenie, eksperyment i badanie środowiska przyrodniczego. PM Nr 4
  7. Nauczyciel, Innowator, Kreator, Edukator wśród najlepszych. PM Nr 4


30 listopada w Bibliotece Pedagogicznej odbyło się szkolenie dla nauczycieli szkół powiatu giżyckiego.

W szkoleniu wzięło udział 25 nauczycieli. Każdy uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe.

Szkolenie prowadziła Marzenna Grochowalska 


 

W dniach 24 i 26 października 2017r. w Przedszkolu Miejskim Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku oraz w Przedszkolu „Bajka” odbyły się szkolenia Rad Pedagogicznych na temat „Zmiany  w podstawie programowej wychowania przedszkolnego”

Podczas szkolenia przedstawiona została nowa podstawa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Szkolenie poprowadziła Pani Jadwiga Krzyżewska. 


 

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.