9 listopada „W hołdzie Niepodległej” czytaliśmy utwory W. Bełzy, M. Rusinka, H. Sienkiewicza, M. Hłaski, S. Lema, Cz. Miłosza, K. I. Gałczyńskiego, J. Kofty, K. Wojtyły, A. Sikorowskiego, W. Szymborskiej, M. Hemara oraz S. Wyszyńskiego. W podniosłym nastroju wysłuchaliśmy „Roty” oraz innych piosenek patriotycznych w wykonaniu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku.

Piątkowemu wieczorowi towarzyszyła wystawa oryginalnych akwafort i drzeworytów D. Chodowieckiego i M. Andriolliego z kolekcji marszanda
i właściciela Mazurskiej Fundacji Sztuki „Art Progress” . Pan Dariusz Matyjas przybliżył uczestnikom  postaci i dzieła znanych grafików. 
Atmosfera spotkania i emocje, których wszyscy uczestnicy, zarówno osoby dorosłe, młodzież jak i dzieci doświadczyły,  pokazały,  że wspólne czytanie literatury polskiej jest w stanie łączyć pokolenia.

Organizatorzy składają wszystkim czytającym podziękowanie za współtworzenie niepowtarzalnej atmosfery podczas dziewięciu „Literackich Wieczorów dla Niepodległej”. Przywołane w Państwa interpretacji słowa polskich poetów i pisarzy, wywołały wzruszenia, refleksje i drzemiące
w naszych sercach patriotyczne uniesienia.


fot. Anita Borkowska


 

Wieczorem 11 października czytaliśmy utwory związane z okresem II wojny światowej:

"Pieśn o żołnierzach z Westerplatte"- K.I.Gałczyńskiego
"Wrzesień" - Cz. Janczarskiego
"Pokolenie" K.K. Baczyńskiego
"Kamienie na szaniec" fragm. - A. Kamińskiego
"Galop 44"  fragm.- M. Kowaleczko-Szumowskiej"
"Budując Barykadę" - A. Świrszczyńskiej
"Proszę państwa do gazu" fragm. - T. Borowskiego
"Inny świat" fragm. - G. Herling-Grudzińskiego
"Oświęcim" - K. Paszkowskiego
"Testament poległym" - B. Kiersnowskiego
"Podziemny front" fragm. - T. Pietrzaka
"Umarli... znajomi... kochani..."  - K. Iłłakowiczówny
"Ocalony" - T. Różewicza.
Nie zbrakło również piosenek  okresu wojennego, które śpiewaliśmy wspólnie na zakończenie spotkania.
11 pażdziernika, oprócz  "stałych bywalców" naszych wieczorów literackich, wzięli  udział uczniowie Szkoły Polcealnej w Giżycku, uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Giżycku.


 

W literaturze dwudziestolecia międzywojennego, obok tematów związanych z I wojną światową pojawiają się wątki odzwierciedlające przeobrażenia ówczesnego świata. Nadal twórczy są wybitni artyści okresu Młodej Polski, lecz lawinowo powstają nowe zjawiska: w Warszawie królują melodyjni Skamandryci , futuryści i członkowie awangardy krakowskiej eksperymentują z językiem, a w Wilnie rodzi się katastrofizm »Żagarów«. Kwitnie proza psychologiczna, społeczno-obyczajowa i polityczna, lecz chętnie sięga po elementy nadrealizmu i fantastyki. 

Na kolejnym Wieczorze dla Niepodległej pojawiły się teksty J. Tuwima, J. Lechonia, M. Wańkowicza, K. Wierzyńskiego, A. Słonimskiego, B. Leśmiana, L. Staffa, K. Iłłakowiczówny, M. Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, T. Żeleńskiego. Nie zabrakło również dowcipów pochodzących z okresu dwudziestolecia międzywojennego.


 

Wieczór 14 sierpnia został poświęcony utworom  Młodej Polski. Literatura tej epoki jest bardzo różnorodna. Każdy może znaleźć w niej to, co mu odpowiada: sztukę dla sztuki i głębokie zaangażowanie, postawy dekadenckie i heroiczne, emocjonalne i intelektualne, satanizm i franciszkanizm, patos i groteskę, zaskakujące nowatorstwo i tradycyjne rozwiązania. Czytaliśmy i słuchaliśmy utworów Kazimierza Tetmajera, Leopolda Staffa, Stanisława Wyspiańskiego,  Władysława St. Reymonta,  Stefana Żeromskiego, Tadeusza Micińskiego, Jana Kasprowicza i Maryli Wolskiej.


 

Pozytywizm to okres około dwudziestu pięciu lat. Mimo tak krótkiego czasu, jedno prężne pokolenie twórcze wypowiedziało swoje credo ideowe i artystyczne. 
Podczas wieczoru 11 lipca sięgnęliśmy po utwory m. in. B. Prusa, H. Sienkiewicza , E. Orzeszkowej, A. Asnyka i M. Konopnickiej.


 

Kolejny Wieczór dla Niepodległej już za nami. Tym razem królowała epoka romantyzmu. Utwory A. Mickiewicza, J. Słowackiego, C. K. Norwida, A. Fredry, K. Ujejskiego, Z. Krasińskiego oraz T. Lenartowicza w interpretacji młodych i starszych uczestników były wspaniałą lekcją historii i języka polskiego. 
Dziękujemy uczniom ZSZ i ZSKŚiA za udział we wspólnym czytaniu, a uczniom ZSZ za przygotowanie pysznego biało-czerwonego słodkiego poczęstunku.


 

2 maja czytaliśmy i słuchaliśmy utworów epoki oświecenia:
1. Monachomachia -Ignacego Krasickiego
2. Głos umarłych - Adama Naruszewicza
3. Czuj, stary pies szczeka -Wacława Potockiego
4. Świat zepsuty - Ignacego Krasickiego
5. Pożytki pewne z zakazu rwania sejmów - Stanisława Konarskiego
6. Uwagi o czytaniu - Jana Nepomucena Kossakowskiego
7. Na dzień 3 Maja, szczęśliwie doszłej konstytucji kraju - Franciszka Karpińskiego
8. Na hersztów targowickich - Juliana Ursyna Niemcewicza
9. Bard polski - Adama Jerzego Czartoryskiego
10. Do narodu - Jakuba Jasińskiego
11. Hymn do miłości ojczyzny - Ignacego Krasickiego.

Pięknie wszystkim dziękujemy za udział w spotkaniu
i zapraszamy na kolejny wieczór literacki "Ojczyzna wieszczów", który odbędzie się 8 czerwca.


 

11 kwietnia  odbył się kolejny (drugi) wieczór literacki poświęcony 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Temat przewodni spotkania nosił tytuł „Lament Korony Polskiej”. 11 osób czytało utwory, które powstały lub nawiązywały do historii Polski XV-XVII wieku. Wśród czytanych autorów pojawili się m.in. Łukasz Górnicki, Piotr Skarga, Krzysztof Opaliński, Wacław Potocki, Jan Chryzostom Pasek, Szymon Starowolski, Jan Paweł Woronicz, Mikołaj Sep Szarzyński, Stanisław Maykowski i Władysław Bełza.

Następne spotkanie z literaturą polską p.t. „Abyśmy o Ojczyźnie naszej radzili” odbędzie się 2 maja o godzinie 18.00. zapraszamy do wspólnego czytania utworów epoki Oświecenia.


 

Podczas pierwszego spotkania z cyklu "Wieczory dla Niepodległej" czytaliśmy i słuchaliśmy tekstów Biernata z Lublina, J.Kochanowskiego, M. Reja, A.Frycza-Modrzewskiego, M. Sępa-Szarzyńskiego i twórców anonimowych.
Czytającym i słuchającym dziękujemy za wspólnie spędzony czas upamiętniający setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Kolejny wieczór p.t."Lament Korony Polskiej", na który już teraz zapraszamy, odbędzie się 11 kwietnia.


 

Starosta Giżycki zaprasza do współpracy i udziału w realizacji programu literackiego „Wieczory dla Niepodległej”. Dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zaplanowano od marca do listopada 2018 roku 9 spotkań z literaturą polską, polegających na głośnym czytaniu wybranych utworów bądź ich fragmentów odnoszących się do okresów historii polski i polskiej literatury.

Spotkania odbywać się będą w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Giżycku, 11-500 Giżycko, ul. Smętka 5 (wejście od ul. T. Kościuszki) zgodnie z przyjętym harmonogramem i wybraną tematyką o stałej porze o godz. 18.00.

12 marca              „Ojcowie języka polskiego”
11 kwietnia         „Lament korony polskiej”
2 maja                   „Abyśmy o Ojczyźnie naszej radzili”
8 czerwca             „Ojczyzna wieszczów”
11 lipca                  „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród…”
14 sierpnia            „A to Polska właśnie”
11 września          „Ojczyzno moja wolna, wolna…”
11 października   „Bagnet na broń”
9 listopada             „W hołdzie Niepodległej”

Nawiązując do historycznej daty przyjmujemy, że każdorazowo wybrane teksty czytać będzie 11 wykonawców.

Będziemy zaszczyceni jeżeli Państwo zechcecie przyjąć zaproszenie do udziału w „Wieczorach dla Niepodległej” i współtworzenia obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Niech w trakcie wspólnego czytania wybrzmią słowa, które wyszły spod piór polskich poetów i pisarzy, stanowiąc inspirację do refleksji i pomogą odnaleźć odpowiedzi na pytania, które stawiają  nam współczesne czasy.


 

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.