Pracownicy PP-P pracują zdalnie i są do Państwa dyspozycji:

specjalność

adres e-mail

telefon

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Pedagog / Socjoterapeutka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

791 735 258

800-1200

800-1200

800-1200

800-1200

800-1200

Pedagog

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

604 296 203

900-1300

900-1300

900-1300

900-1300

900-1300

Psycholog

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

508 398 403

900-1300

900-1300

900-1300

900-1300

900-1300

Pedagog

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

692 433 905

900-1300

900-1300

900-1300

900-1300

900-1300

Pedagog

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

            kontakt poprzez e-mail

Psycholog

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

              kontakt poprzez e-mail

Logopeda

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

795 677 213

800-1200

800-1200

800-1200

800-1200

800-1200

Logopeda

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

694 244 112 900-1300 900-1300 900-1300 900-1300 900-1300 

Pedagog / Doradca zawodowy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

            kontakt poprzez e-mail

 

z dnia 16.03.2020 r. w sprawie zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

 1.  W sytuacji wzrastającego zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19   , decyzją władz Powiatu Giżyckiego , władz oświatowych i służb Sanitarno-Epidemiologicznych , kierując się bezpieczeństwem naszych klientów i pracowników PORE zawieszam do odwołania :
 • Wszystkie wyjazdy i wyjścia specjalistów , nauczycieli bibliotekarzy i doradców metodycznych do przedszkoli , szkół i placówek w celu realizacji spotkań, szkoleń , konferencji i innej działalności statutowej.
 • Zajęcia terapeutyczne , psychoedukacyjne , treningi i inne formy pracy indywidualnej i grupowej w tym : wczesne wspomaganie rozwoju , zajęcia w programie Za życiem, Akademię Malucha ,

O nowych terminach badań rodzice zostaną powiadomieni telefonicznie.

2.1 Specjaliści PPP będą pracowali wymiennie w formie dyżurów pod telefonem , wykażą gotowość do podjęcia pracy w przypadku pilnej interwencji.

2.2 Doradcy metodyczni będą pracowali zdalnie z nauczycielami w sieciach współpracy,

2.3 Nauczyciele bibliotekarze będą przyjmowali zwroty książek oraz realizowali wypożyczenia na podstawie telefonicznie czy emailowo złożonego zamówienia ograniczając osobisty kontakt do niezbędnego minimum.

 1. W sprawach pilnych i problemowych prosimy o kontakt pod numerami telefonu w godz. 8.00-13.30:
 • 87 428 10 28 – dyrektor PORE
 • 87428 33 15 – sekretariat
 • 87 428 6663 – Biblioteka Pedagogiczna i PODN

Prosimy również o korzystanie ze strony internetowej placówki : www.poregizycko.pl,

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

lub listownie na adres PORE 11-500 Giżycko ul. Smętka 5

                 Z uwagi na fakt iż sytuacja jest bardzo dynamiczna proszę o uwzględnienie powyższych informacji i i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych kontaktów.

O ustąpieniu zagrożenia poinformujemy Państwa na stronie internetowej. Proszę o śledzenie bieżących informacji.

                                                                                     Z poważaniem

                                                                                      Dyrektor PORE

                                                                                 Bożena Giedziuszewicz


 

   W dniach 28-29 lutego 2020 r odbył się w Giżycku - II Mazurski Zjazd Doradców Metodycznych zorganizowany w ramach „Sieci doradztwa metodycznego na Mazurach”. Spotkanie zorganizował Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli działający przy Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Giżycku.

   Zjazd otworzył Starosta Powiatu Giżyckiego Mirosław Dariusz Drzażdżewski witając wszystkich zebranych . Następnie głos zabrał Warmińsko – Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski, który m.in. zapewnił zebranych, iż grono doradców metodycznych wkrótce powiększy się o kolejnych specjalistów.

   Po oficjalnym wstępie Dyrektor PORE Bożena Giedziuszewicz przedstawiła genezę i historię funkcjonowania PODN w Giżycku. Zaprezentowała również giżyckich doradców metodycznych wraz z obecnymi działaniami naszego Ośrodka. Pierwszy dzień zjazdu zakończył nauczyciel akademicki Jan Wojciech Żemis, niezwykle interesującym wykładem pt.: „Komunikacja kluczem do sukcesu” .
Drugi dzień zjazdu - dzięki firmie MITEL - rozpoczął się od wprowadzenia wszystkich uczestników zjazdu w nowoczesne technologie multimedialne . Poprzez praktyczne działanie można było zapoznać się z monitorem interaktywnym oraz możliwościami jego zastosowania w edukacji.

   Kolejnym punktem programu dwudniowego spotkania była praca w 4 grupach – panelach dyskusyjno – warsztatowych prowadzonych przez doradców metodycznych z PODN w Giżycku. Tematy paneli : „Zagadkowy świat tabliczki mnożenia, czyli jak przygotować prosty pokój zagadek” – prowadząca Ewa Ładna ; „Wykorzystanie telefonów na lekcjach” – p. Ewa Kamińska i p. Anna Dec; „Kompetencje kluczowe w nauczaniu przedszkolnym” – p. Małgorzata Borejko ; „Praca w sieci – sieć pedagogów i dyrektorów” – p. Urszula Knyps-Dawidowicz , p. Iwona Rosa, p. Małgorzata Lasota . Po zakończeniu warsztatów dokonano podsumowania zjazdu , wypracowano wnioski i rekomendacje na przyszłe spotkanie.

   Była to wspaniała okazja do wymiany doświadczeń doradców metodycznych z Ośrodków w Giżycku, Ełku, Nidzicy, Bartoszycach i Kętrzynie.

koronawirus.jpg

Mając na uwadze dbałość o osoby korzystające z naszego wsparcia prosimy w razie infekcji nie przychodzić  i odwoływać telefonicznie wizyty.

 

 

 

 

 


 

erasmus plus opaque

Opis projektu

Partnerzy projektu podzielają pogląd, iż czytelnictwo rozwija wrażliwość estetyczną, wpływa na rozwój intelektualny, poszerza możliwości poznania świata, doskonali mowę (słownictwo, styl wypowiedzi, stronę gramatyczną), kształci myślenie oraz ćwiczy pamięć i uwagę. Jest istotnym składnikiem rozwoju społecznego, wpływającym na poziom materialny. W krajach partnerów poziom czytelnictwa jest różny, niemniej wskaźniki charakteryzujące to zjawisko, są znacznie niższe niż wartości w przodujących pod tym względem krajach UE tj. Szwecji, Holandii i Danii.

Poprzez realizację projektu partnerzy podejmują działania na rzecz zwiększenia czytelnictwa wśród uczniów szkół partnerstwa, a także uczestniczą w takich inicjatywach w społeczeństwach lokalnych, regionach i krajach partnerów.

Organizacją wnioskującą jest Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku (Polska), natomiast partnerstwo tworzone jest przez 9 szkół i placówek oświatowych.
Z Polski są to: Szkoła Podstawowa w Rydzewie, Przedszkole Miejskie Nr 4 w Giżycku i Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku.
Z Litwy - Szkoła Dzukija w Alytus, Gimnazjum Dainava w Alytus oraz Alytuskie Centrum Kształcenia Zawodowego.
Z Łotwy - Szkoła Nr 93 w Rydze, Szkoła Litewska w Rydze i Szkoła Techniczna w Jełgawie.

Cele projektu

 1. Uzupełnienie kompetencji nauczycieli o wiedzę, umiejętności i postawy pozwalające na bardziej skuteczne kształcenie kompetencji czytelniczych uczniów.
 2. Opracowanie bardziej skutecznych strategii realizacji edukacji czytelniczej w szkołach.
 3. Określenie współczesnej roli biblioteki szkolnej, jej docelowej infrastruktury, wyposażenia oraz kompetencji pracowników.
 4. Promocja czytelnictwa w regionach partnerów (społeczeństwo, uczniowie, nauczyciele, władze szkolne, władze samorządowe).
 5. Wyposażenie zespołów szkolnych w kompetencje niezbędne do prowadzenia edukacji czytelniczej w innych szkołach.

W projekcie weźmie udział 50 osób z 10 organizacji partnerskich. Każdego partnera będzie reprezentowała jednakowa liczba 5 osób, składająca się z kierownictwa szkół, nauczycieli bibliotek, języków ojczystych, języków obcych i innych mających największy wpływ na prowadzenie edukacji czytelniczej w szkole.

Główne działania w projekcie to krótkie programy szkoleniowe dla pracowników. Zostaną zorganizowana trzy takie pięciodniowe wydarzenia: w Alytus na Litwie, Giżycku w Polsce i Rydze i Jełgawie na Łotwie. W tych szkoleniach wezmą udział wszyscy uczestnicy projektu podzieleni na dwie grupy. Podczas szkoleń będą rozwijać kompetencje informatyczne według „Ram odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie DIGCO MP” w zastosowaniu do edukacji czytelniczej i pracy biblioteki, poznawać nowe strategie edukacji czytelniczej w poszczególnych krajach, brać udział w pokazach edukacji czytelniczej w szkołach partnerów i poznawać organizację i metody pracy bibliotek szkolnych i publicznych.

Dyrektorzy szkół partnerskich oraz pracownicy wnioskodawcy będą tworzyć Zespół Projektowy, który będzie ustalał zasady i szczegóły działań, przeprowadzał ewaluację i organizował opracowanie rezultatów. Zespół spotka się na 4 spotkaniach projektowych. Na zakończenie projektu zostaną zorganizowane w trzech miastach (Giżycko, Alytus, Jełgawa) konferencje upowszechniające rezultaty.

W wyniku zrealizowania projektu zostaną uzyskane następujące rezultaty:

 1. Udział 50 osób w międzynarodowych działaniach związanych z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami. Rodzaj działania - Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników. Łączny czas trwania (dni) – 15 dni.
 2. Opracowanie przez 50 uczestników projektu, innowacyjnego podejścia edukacji czytelniczej uczniów w szkole macierzystej.
 3. Opracowanie przez 10 zespołów z organizacji partnerów nowych szkolnych strategii prowadzenia edukacji czytelniczej uczniów.
 4. Opracowanie przez 10 zespołów nowego modelu funkcjonowania szkolnej biblioteki w organizacjach partnerów.
 5. Podniesienie kompetencji cyfrowych 50 uczestników projektu, wykorzystywanych następnie w prowadzeniu edukacji czytelniczej.
 6. Opracowanie trzech rekomendacji do władz samorządowych i państwowych wskazujących na potrzeby rozwoju czytelnictwa.
 7. Zorganizowanie trzech konferencji w kraju partnerskim upowszechniających rezultaty, w których weźmie udział trzysta osób.
 8. Zacieśniona współpraca 10 partnerów z trzech krajów w dziedzinie edukacji.

Nauczyciele uczestniczący w projekcie rozwiną swoje umiejętności zawodowe. Pozytywny wpływ projektu odnotują przede wszystkim szkoły partnerskie. Zwiększy się ich jakość pracy i pozytywne postrzeganie w otoczeniu. Przemianie ulegną biblioteki szkolne. Uczestnicy projektu będą uczyć skuteczniej, wskutek czego osiągnięcia uczniów będą wyższe. Na specjalnie opracowanej stronie internetowej projektu zostaną umieszczone stosowane w projekcie Otwarte Zasoby Edukacyjne: z edukacji informatycznej – rozwijanie kompetencji cyfrowych w Europie DIGCO MP, nowatorskie strategie rozwijania czytelnictwa realizowane w trzech krajach, reportaże z edukacji czytelniczej w dziewięciu szkołach, opisy pracy dziewięciu bibliotek szkolnych i trzech publicznych oraz pięćdziesięciu lekcji z edukacji czytelniczej.

Ta cała zgromadzona wiedza w Otwartych Zasobach Edukacyjnych (w języku angielskim, litewskim, łotewskim i polskim) będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych.

Realizacja projektu będzie elementem i impulsem do wzmocnienia, jakości edukacji w szkołach partnerów.

Więcej informacji znajduje się na stronie http://erasmus.poregizycko.pl

loga erasmus biblioteka

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.