koronawirus.jpg

Mając na uwadze dbałość o osoby korzystające z naszego wsparcia prosimy w razie infekcji nie przychodzić  i odwoływać telefonicznie wizyty.

 

 

 

 

 


 

   W dniach 28-29 lutego 2020 r odbył się w Giżycku - II Mazurski Zjazd Doradców Metodycznych zorganizowany w ramach „Sieci doradztwa metodycznego na Mazurach”. Spotkanie zorganizował Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli działający przy Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Giżycku.

   Zjazd otworzył Starosta Powiatu Giżyckiego Mirosław Dariusz Drzażdżewski witając wszystkich zebranych . Następnie głos zabrał Warmińsko – Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski, który m.in. zapewnił zebranych, iż grono doradców metodycznych wkrótce powiększy się o kolejnych specjalistów.

   Po oficjalnym wstępie Dyrektor PORE Bożena Giedziuszewicz przedstawiła genezę i historię funkcjonowania PODN w Giżycku. Zaprezentowała również giżyckich doradców metodycznych wraz z obecnymi działaniami naszego Ośrodka. Pierwszy dzień zjazdu zakończył nauczyciel akademicki Jan Wojciech Żemis, niezwykle interesującym wykładem pt.: „Komunikacja kluczem do sukcesu” .
Drugi dzień zjazdu - dzięki firmie MITEL - rozpoczął się od wprowadzenia wszystkich uczestników zjazdu w nowoczesne technologie multimedialne . Poprzez praktyczne działanie można było zapoznać się z monitorem interaktywnym oraz możliwościami jego zastosowania w edukacji.

   Kolejnym punktem programu dwudniowego spotkania była praca w 4 grupach – panelach dyskusyjno – warsztatowych prowadzonych przez doradców metodycznych z PODN w Giżycku. Tematy paneli : „Zagadkowy świat tabliczki mnożenia, czyli jak przygotować prosty pokój zagadek” – prowadząca Ewa Ładna ; „Wykorzystanie telefonów na lekcjach” – p. Ewa Kamińska i p. Anna Dec; „Kompetencje kluczowe w nauczaniu przedszkolnym” – p. Małgorzata Borejko ; „Praca w sieci – sieć pedagogów i dyrektorów” – p. Urszula Knyps-Dawidowicz , p. Iwona Rosa, p. Małgorzata Lasota . Po zakończeniu warsztatów dokonano podsumowania zjazdu , wypracowano wnioski i rekomendacje na przyszłe spotkanie.

   Była to wspaniała okazja do wymiany doświadczeń doradców metodycznych z Ośrodków w Giżycku, Ełku, Nidzicy, Bartoszycach i Kętrzynie.

13 listopada 2019 r. odbyło się w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej  I Niepodległościowe Dyktando Ortograficzne„O złote pióro Starosty”. W konkursie wzięło udział 10 uczniów ze szkół ponadpodstawowych powiatu giżyckiego: II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu oraz Zespołu Szkół Zawodowych. Organizacja konkursu miała na celu zaszczepienie w młodzieży nawyku i potrzeby poprawności językowej, propagowanie kultury języka polskiego, w tym szczególnie zasad pięknej i poprawnej polszczyzny a także propagowania zasad polskiej ortografii. Czekając na ogłoszenie wyników młodzież wzięła udział w kreatywnych zabawach literackich. Komisja powołana przez organizatora, tj. PORE, w celu wyłonienia zwycięzców  oceniała poprawność ortograficzną i  interpunkcyjną dyktand.  Nagrody za zdobycie I,II i III miejsca oraz pamiątkowe dyplomy uczestnikom konkursu wręczył  Starosta Powiatu Giżyckiego pan Mirosław Dariusz Drzażdżewski. 

I miejsce- statuetka "Złote Pióro Starosty", etui z zestawem  długopisów i bony książkowe o wartości 100 zł - otrzymała Aleksandra Niziołek z ZSKŚiA,
II miejsce - bony książkowe o wartości 75 zł otrzymała Alicja Łożyńska z II LO,
III miejsce - bony książkowe o wartości 50 zł otrzymała Agnieszka Świtała  z ZSKŚiA.

Dziękujemy wszystkim uczniom za udzial w dyktandzie i gratulujemy wysokiego poziomu znajomości zasad poprawnej pisowni. 


 

erasmus plus opaque

Opis projektu

Partnerzy projektu podzielają pogląd, iż czytelnictwo rozwija wrażliwość estetyczną, wpływa na rozwój intelektualny, poszerza możliwości poznania świata, doskonali mowę (słownictwo, styl wypowiedzi, stronę gramatyczną), kształci myślenie oraz ćwiczy pamięć i uwagę. Jest istotnym składnikiem rozwoju społecznego, wpływającym na poziom materialny. W krajach partnerów poziom czytelnictwa jest różny, niemniej wskaźniki charakteryzujące to zjawisko, są znacznie niższe niż wartości w przodujących pod tym względem krajach UE tj. Szwecji, Holandii i Danii.

Poprzez realizację projektu partnerzy podejmują działania na rzecz zwiększenia czytelnictwa wśród uczniów szkół partnerstwa, a także uczestniczą w takich inicjatywach w społeczeństwach lokalnych, regionach i krajach partnerów.

Organizacją wnioskującą jest Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku (Polska), natomiast partnerstwo tworzone jest przez 9 szkół i placówek oświatowych.
Z Polski są to: Szkoła Podstawowa w Rydzewie, Przedszkole Miejskie Nr 4 w Giżycku i Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku.
Z Litwy - Szkoła Dzukija w Alytus, Gimnazjum Dainava w Alytus oraz Alytuskie Centrum Kształcenia Zawodowego.
Z Łotwy - Szkoła Nr 93 w Rydze, Szkoła Litewska w Rydze i Szkoła Techniczna w Jełgawie.

Cele projektu

 1. Uzupełnienie kompetencji nauczycieli o wiedzę, umiejętności i postawy pozwalające na bardziej skuteczne kształcenie kompetencji czytelniczych uczniów.
 2. Opracowanie bardziej skutecznych strategii realizacji edukacji czytelniczej w szkołach.
 3. Określenie współczesnej roli biblioteki szkolnej, jej docelowej infrastruktury, wyposażenia oraz kompetencji pracowników.
 4. Promocja czytelnictwa w regionach partnerów (społeczeństwo, uczniowie, nauczyciele, władze szkolne, władze samorządowe).
 5. Wyposażenie zespołów szkolnych w kompetencje niezbędne do prowadzenia edukacji czytelniczej w innych szkołach.

W projekcie weźmie udział 50 osób z 10 organizacji partnerskich. Każdego partnera będzie reprezentowała jednakowa liczba 5 osób, składająca się z kierownictwa szkół, nauczycieli bibliotek, języków ojczystych, języków obcych i innych mających największy wpływ na prowadzenie edukacji czytelniczej w szkole.

Główne działania w projekcie to krótkie programy szkoleniowe dla pracowników. Zostaną zorganizowana trzy takie pięciodniowe wydarzenia: w Alytus na Litwie, Giżycku w Polsce i Rydze i Jełgawie na Łotwie. W tych szkoleniach wezmą udział wszyscy uczestnicy projektu podzieleni na dwie grupy. Podczas szkoleń będą rozwijać kompetencje informatyczne według „Ram odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie DIGCO MP” w zastosowaniu do edukacji czytelniczej i pracy biblioteki, poznawać nowe strategie edukacji czytelniczej w poszczególnych krajach, brać udział w pokazach edukacji czytelniczej w szkołach partnerów i poznawać organizację i metody pracy bibliotek szkolnych i publicznych.

Dyrektorzy szkół partnerskich oraz pracownicy wnioskodawcy będą tworzyć Zespół Projektowy, który będzie ustalał zasady i szczegóły działań, przeprowadzał ewaluację i organizował opracowanie rezultatów. Zespół spotka się na 4 spotkaniach projektowych. Na zakończenie projektu zostaną zorganizowane w trzech miastach (Giżycko, Alytus, Jełgawa) konferencje upowszechniające rezultaty.

W wyniku zrealizowania projektu zostaną uzyskane następujące rezultaty:

 1. Udział 50 osób w międzynarodowych działaniach związanych z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami. Rodzaj działania - Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników. Łączny czas trwania (dni) – 15 dni.
 2. Opracowanie przez 50 uczestników projektu, innowacyjnego podejścia edukacji czytelniczej uczniów w szkole macierzystej.
 3. Opracowanie przez 10 zespołów z organizacji partnerów nowych szkolnych strategii prowadzenia edukacji czytelniczej uczniów.
 4. Opracowanie przez 10 zespołów nowego modelu funkcjonowania szkolnej biblioteki w organizacjach partnerów.
 5. Podniesienie kompetencji cyfrowych 50 uczestników projektu, wykorzystywanych następnie w prowadzeniu edukacji czytelniczej.
 6. Opracowanie trzech rekomendacji do władz samorządowych i państwowych wskazujących na potrzeby rozwoju czytelnictwa.
 7. Zorganizowanie trzech konferencji w kraju partnerskim upowszechniających rezultaty, w których weźmie udział trzysta osób.
 8. Zacieśniona współpraca 10 partnerów z trzech krajów w dziedzinie edukacji.

Nauczyciele uczestniczący w projekcie rozwiną swoje umiejętności zawodowe. Pozytywny wpływ projektu odnotują przede wszystkim szkoły partnerskie. Zwiększy się ich jakość pracy i pozytywne postrzeganie w otoczeniu. Przemianie ulegną biblioteki szkolne. Uczestnicy projektu będą uczyć skuteczniej, wskutek czego osiągnięcia uczniów będą wyższe. Na specjalnie opracowanej stronie internetowej projektu zostaną umieszczone stosowane w projekcie Otwarte Zasoby Edukacyjne: z edukacji informatycznej – rozwijanie kompetencji cyfrowych w Europie DIGCO MP, nowatorskie strategie rozwijania czytelnictwa realizowane w trzech krajach, reportaże z edukacji czytelniczej w dziewięciu szkołach, opisy pracy dziewięciu bibliotek szkolnych i trzech publicznych oraz pięćdziesięciu lekcji z edukacji czytelniczej.

Ta cała zgromadzona wiedza w Otwartych Zasobach Edukacyjnych (w języku angielskim, litewskim, łotewskim i polskim) będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych.

Realizacja projektu będzie elementem i impulsem do wzmocnienia, jakości edukacji w szkołach partnerów.

Więcej informacji znajduje się na stronie http://erasmus.poregizycko.pl

loga erasmus biblioteka

28 października 2019r. w Ełku odbyła się regionalna konferencja pt. „Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów”. Spotkanie przygotowali i poprowadzili nauczycieli matematyki a zarazem doradcy metodyczni: pani Ewa Ładna (SP 3 Giżycko, PORE Giżycko) oraz pan Tomasz Wierzchowski (LO Węgorzewo, MODN Ełk).

Uroczystego otwarcia dokonali pani Bożena Giedziuszewicz – Dyrektor PORE w Giżycku oraz pan Michał Jodko - Dyrektor MODN w Ełku.
Konferencja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku, Firmy Edukacyjno-Wydawniczej ELITMAT, Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego, Koła Pomorskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania Filia w Ełku.

Rosnąca z dnia na dzień liczba chętnych na szkolenie zmusiła organizatorów do zmiany miejsca spotkania z sali MODN na aulę WSFiZ. W konferencji wzięło udział 180 osób z województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, pomorskiego oraz mazowieckiego.
Poniżej fotorelacja z konfeencji.

 


 

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.