Zapraszamy na konferencję metodyczną:
„Wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia zająć wychowania fizycznego w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej”
Termin: 24.10.2019 r, godzina: 16.30 – 19.00
Miejsce: Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Giżycku, ul. Smętka 5
Tematyka:

  1. Wprowadzenie, przekazanie głównych zagadnień.
  2. Dyskusja i wymiana doświadczeń w zakresie dokumentowania pracy nauczyciela wf.
  3. Dyskusja i wymiana doświadczeń w zakresie : prowadzenia zajęć z gimnastyki, lekkiej atletyki, gier zespołowych takich jak piłka nożna, piłka ręczna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, łyżwiarstwo, rekreacja ruchowa.
  4. Podsumowanie, wnioski.

Prowadzący : Iwona Kochanowska

W dniu 15 maja 2019 r. w PODN odbyło się spotkanie nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z przedstawicielami wydawnictwa Nowa Era.

Pierwszą część spotkania stanowiła krótka konferencja, w ramach której przedstawione zostały bardzo bogate nowości wydawnicze Nowej Ery przeznaczone do wychowania przedszkolnego i I etapu edukacyjnego (klasy 1-3).

Druga część to inspirujące warsztaty muzyczne, które poprowadziła Pani Grażyna Kilbach, nauczycielka muzyki, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. nowej podstawy programowej, autorka podręczników muzycznych.

W spotkaniu uczestniczyło 20 nauczycielek z przedszkoli miejskich i gminnych. Wszystkie uczestniczki szkolenia otrzymały materiały dydaktyczne wydawnictwa Nowa Era.


 

Na podstawie decyzji Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  w Giżycku w dniu 22 marca otrzymał akredytację.

Akredytacja stanowi potwierdzenie, że placówka zapewnia wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia zawodowego nauczycieli,spełnia wymagania ustalone w systemie oświatowym i przyjęte kryteria jakości określone w Rozporządzeniu MEN z 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli.


 

Dnia 6 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00 – 14.00 w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Giżycku , ul. Smętka 5
odbędzie się szkolenie warsztatowo – wykładowe dotyczące samorządności uczniowskiej.

Propozycja ramowego szkolenia:

  1.  Wprowadzenie do tematyki samorządności uczniowskiej, idea samorządności w ujęciu programu Szkoła Demokracji.
  2. Podstawy prawne działania samorządu, w tym kwestia finansowania działań szkoły z programu SD, analiza praktyk, wypracowanie własnych pomysłów.
  3. Pomysły na drobne działania wzmacniające wpływ uczniów.
  4. Od czego należy zacząć pracę z samorządem.

Zajęcia poprowadzi pracownik Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie.      

Zgłoszenia należy kierować pod nr. tel. 87 428 66 63 lub 660754039 do dnia 02.04.2019 r.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt szkolenia  80,00 zł.

                                                              koordynator sieci wychowawców U. Knyps - Dawidowicz


 

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.