W ramach projektu „Kompetencje kluczowe - przedszkolaki przebojowe - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka”, współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbyły się szkolenia Rad Pedagogicznych w przedszkolach miejskich w Giżycku. Szkolenia przeprowadził Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku. Każde szkolenie trwało 20 godzin zegarowych i w każdym wzięło udział 16 nauczycielek Przedszkola Miejskiego Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym i 16 z Przedszkola Miejskiego Nr 4.

     W ramach w/w projektu przeprowadzono trzy szkolenia:
A. Innowacyjność w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu i kształtowaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych
Przedszkole Miejskie Nr 4
Termin szkolenia: 7-9 września 2018r.
B. Jak pracować metodą projektu z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym
Przedszkole Miejskie Nr 1
Termin szkolenia: 19-21 października 2018r.
C. Rozwijanie twórczego działania dzieci poprzez doświadczenie, eksperyment i badanie środowiska przyrodniczego
Przedszkole Miejskie Nr 4
Termin szkolenia: 7-9 grudnia 2018r.


 

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.