Instytut Studiów Podyplomowych

Szczegółowa oferta studiów podyplomowych

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 • Kwestionariusz osobowy kandydata na studia
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia)
 • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej  - opłata rekrutacyjna 100 zł. 
  Płatna na konto  68 9343 0005 0017 1625 2000 0030
  Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku, 11-500 Giżycko, ul. Smętka 5  (z dopiskiem "opłata rekrutacyjna - imię i nazwisko")

Wypełniony i podpisany formularz wraz z kserokopią dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia i potwierdzeniem opłaty rekrutacyjnej można dostarczyć :

 • osobiście,   Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Giżycku
                        Smętka 5 (wejście od ul. Kościuszki)
                        11-500 Giżycko
 • listownie      Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Giżycku
                        Smętka 5
                       11-500 Giżycko
 • elektronicznie (zeskanowane dokumenty) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Umowa studenta studiów podyplomowych zostanie wygenerowana z chwilą zarejestrowania studenta w Wirtualnym Dziekanacie.

Promocje:

 • Studenci studiujący jednocześnie drugi kierunek studiów podyplomowych otrzymują zniżkę 50 % czesnego za tańszy kierunek.
 • Absolwenci studiów podyplomowych, licencjackich i magisterskich Instytutu Studiów Podyplomowych, Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych (WSNP), Szkoły Głównej Krajowej z siedzibą w Warszawie (SGK), Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki (WSSMiA) lub Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu (ANS) otrzymują 20% zniżki czesnego.
 • Absolwentów kursów kwalifikacyjnych realizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli zapraszamy na uzupełniające studia podyplomowe (jeden semestr). Czesne za całość studiów tylko 1200 zł!

Szczegółowe informacje o naborze pod nr telefonu 798 071 011 
lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

instytut logo kolowe 2017       WSNP 1      SGK        ans wro logo2

Ośrodek rekrutacyjno-konsultacyjny  Instytutu Studiów Podyplomowych w Giżycku prowadzi rekrutację na studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe organizowane przez następujące uczelnie:

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie

        Kwestionariusz osobowy kandydata na studia

Na studia pięcioletnie jednolite magisterskie na kierunkach Pedagogika specjalna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Psychologia przyjęci mogą być wszyscy kandydaci będący absolwentami szkół średnich, posiadający świadectwo dojrzałości, a także absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia dowolnej Uczelni. Dla absolwentów kierunków pedagogicznych istnieje możliwość kontynuowania studiów na kierunkach

PEDAGOGIKA SPECJALNA oraz PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

od 7 semestru na podstawie indywidualnego toku kształcenia, z uzupełnieniem różnic programowych.

NOWOŚĆ! PSYCHOLOGIA - Studia magisterskie realizowane w indywidualnym toku kształcenia, obejmujący pełny program kształcenia z uwzględnieniem już osiągniętego dorobku (dla nauczycieli od 7 semestru).

Specjalności:
Psychologia kliniczna z psychoterapią
Psychologia wspomagania rozwoju człowieka
Psychologia społeczna
Psychologia dzieci i młodzieży

Informujemy też, że od 16 sierpnia została uruchomiona infolinia dla kandydatów na studia pod nr tel. 731 20 21 20 oraz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Wymagane dokumenty:

 •  Kwestionariusz osobowy kandydata na studia;
 •  Dla studiów jednolitych magisterskich i studiów pierwszego stopnia (licencjackich) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;
 • Podpisany akt ślubowania;
 • Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

dodatkowo kandydaci starający się o przyjęcie na wyższy semestr:
• kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem, w przypadku braku suplementu indeks lub kartę przebiegu studiów;
• zaświadczenie o zatrudnieniu i stażu pracy;
• kopia świadectw ukończenia studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych i doskonalących;
• wypełniony wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się.
Wniosek o przyjęcie na wyższy semestr

Miejsce składania dokumentów: Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Giżycku, ul. Smętka 5

Szkoła Główna Krajowa - szczegóły rekrutacji na stronie uczelni. Miejsce składania dokumentów Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Giżycku.

Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu - szczegóły rekrutacji na stronie uczelni. Miejsce składania dokumentów Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Giżycku.

Instytut Studiów Podyplomowych

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera,  pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje.

Szczegółowa oferta studiów podyplomowych
Katalog 2023/2024

Od roku akademickiego 2023/2024 rozpoczyna kierunek Profilaktyka i terapia uzależnień

Studia podyplomowe z zakresu Profilaktyka i terapia uzależnień są odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistów jakim jest profilaktyka uzależnień. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli akademickich, specjalistów, praktyków tj. terapeutów uzależnień, co podkreśli wymiar praktyczny studiów podyplomowych.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 • Formularz osobowy kandydata na studia podyplomowe
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia)
 • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej  - opłata rekrutacyjna 100 zł. 
  Płatna na konto  68 9343 0005 0017 1625 2000 0030
  Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku, 11-500 Giżycko, ul. Smętka 5  (z dopiskiem "opłata rekrutacyjna - imię i nazwisko")

Wypełniony i podpisany formularz wraz z kserokopią dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia i potwierdzeniem opłaty rekrutacyjnej można dostarczyć :

 • osobiście,   Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Giżycku
                        Smętka 5 (wejście od ul. Kościuszki)
                        11-500 Giżycko
 • listownie      Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Giżycku
                        Smętka 5
                       11-500 Giżycko
 • elektronicznie (zeskanowane dokumenty) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Umowa studenta studiów podyplomowych zostanie wygenerowana z chwilą zarejestrowania studenta w Wirtualnym Dziekanacie.

Promocje:

 • Studenci studiujący jednocześnie drugi kierunek studiów podyplomowych otrzymują zniżkę 50 % czesnego za tańszy kierunek.
 • Absolwenci studiów podyplomowych, licencjackich i magisterskich Instytutu Studiów Podyplomowych, Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych (WSNP), Szkoły Głównej Krajowej z siedzibą w Warszawie (SGK), Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki (WSSMiA) lub Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu (ANS) otrzymują 20% zniżki czesnego.
 • Absolwentów kursów kwalifikacyjnych realizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli zapraszamy na uzupełniające studia podyplomowe (jeden semestr). Czesne za całość studiów tylko 1200 zł!

Szczegółowe informacje o naborze pod nr telefonu 798 071 011 
lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

studia       Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera,   
       pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje.

       Szczegółowa oferta studiów podyplomowych

 

Filia ISP w Giżycku rozpoczyna od 8 sierpnia rekrutację na studia podyplomowe organizowane przez Instytut Studiów Podyplomowych w Warszawie

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia)
 • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej  - opłata rekrutacyjna 85 zł. płatna na konto  68 9343 0005 0017 1625 2000 0030
  Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku, 11-500 Giżycko, ul. Smętka 5  (z dopiskiem "opłata rekrutacyjna - imię i nazwisko")

Wypełniony i podpisany formularz wraz z kserokopią dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia i potwierdzeniem opłaty rekrutacyjnej można dostarczyć osobiście, pocztą lub elektronicznie do Filii ISP w Giżycku.
Umowa studenta studiów podyplomowych zostanie wygenerowana z chwilą wpisania studenta do Wirtualnego Dziekanatu.

Miejsce złożenia dokumentów: 
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna,
ul. Smętka 5 (wejście od ul. Kościuszki).
11-500 Giżycko
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Promocje:

 • Studenci studiujący jednocześnie drugi kierunek studiów podyplomowych otrzymują zniżkę 50 % czesnego za tańszy kierunek.
 • Absolwenci studiów podyplomowych, licencjackich i magisterskich WSNP (Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych), WSSMiA (Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki), WSKS (Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej), ANS we Wrocławiu (Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu) otrzymują 20% zniżki czesnego.

Absolwentów kursów kwalifikacyjnych realizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli zapraszamy na uzupełniające studia podyplomowe (jeden semestr). Czesne za całość studiów tylko 1200 zł!

Szczegółowe informacje o naborze pod nr telefonu 798 071 011 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera,   
 pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje.

       Szczegółowa oferta studiów podyplomowych

Filia ISP w Giżycku rozpoczyna od 10 stycznia 2023 r. rekrutację na studia podyplomowe organizowane przez Instytut Studiów Podyplomowych w Warszawie

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia)
 • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej  - opłata rekrutacyjna 85 zł. płatna na konto  68 9343 0005 0017 1625 2000 0030
  Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku, 11-500 Giżycko, ul. Smętka 5  (z dopiskiem "opłata rekrutacyjna - imię i nazwisko")

Wypełniony i podpisany formularz wraz z kserokopią dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia i potwierdzeniem opłaty rekrutacyjnej można dostarczyć osobiście, pocztą lub elektronicznie do Filii ISP w Giżycku.
Umowa studenta studiów podyplomowych zostanie wygenerowana z chwilą wpisania studenta do Wirtualnego Dziekanatu.

Miejsce złożenia dokumentów: 
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna,
ul. Smętka 5 (wejście od ul. Kościuszki).
11-500 Giżycko
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Promocje:

 • Studenci studiujący jednocześnie drugi kierunek studiów podyplomowych otrzymują zniżkę 50 % czesnego za tańszy kierunek.
 • Absolwenci studiów podyplomowych, licencjackich i magisterskich WSNP (Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych), WSSMiA (Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki), WSKS (Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej), ANS we Wrocławiu (Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu) otrzymują 20% zniżki czesnego.

Absolwentów kursów kwalifikacyjnych realizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli zapraszamy na uzupełniające studia podyplomowe (jeden semestr). Czesne za całość studiów tylko 1200 zł!

Szczegółowe informacje o naborze pod nr telefonu 798 071 011 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informator na studia podyplomowe 2021/2022

Rozpoczynamy rekrutację na studia podyplomowe semestr letni. Studia rozpoczną się  1 marca 2022 r.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
Formularz zgłoszeniowy kandydata na studia 
Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia)
Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej  - opłata rekrutacyjna 85 zł. płatna na konto  68 9343 0005 0017 1625 2000 0030
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku, 11-500 Giżycko, ul. Smętka 5  (z dopiskiem "opłata rekrutacyjna - imię i nazwisko")
Umowa studenta studiów podyplomowych zostanie wygenerowana podczas skladania dokumentów.

Miejsce złożenia dokumentow: Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna, ul. Smętka 5 (wejście od ul. Kościuszki).

PROMOCJE: Studenci studiujący jednocześnie drugi kierunek studiów podyplomowych otrzymują zniżkę 50 % czesnego za tańszy kierunek. Absolwenci studiów podyplomowych, licencjackich i magisterskich WSNP ( Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych), WSSMiA (Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki), WSKS (Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej), WSSMiKS (Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej) otrzymują 50% zniżki czesnego za kierunek: przygotowanie pedagogiczne i 20% zniżki czesnego za pozostałe kierunki.

Absolwentów kursów kwalifikacyjnych realizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli zapraszamy na uzupełniające studia podyplomowe (jeden semestr). Czesne za całość studiów tylko 1200 zł!

Szczegółowe informacje o naborze pod nr telefonu 874286663 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.