W dniach 25 października 2017r. w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Giżycku odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej  „Giżycko, moja mała ojczyzna”.

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

 1. Co to jest dziedzictwo kulturowe. Różnorodność kulturowa. (Jestem stąd - czyli skąd? Co region - to obyczaj )
 2. Formy i metody zachowania i promowania dziedzictwa regionalnego.
 3. Przykłady Dobrych Praktyk.

Podczas warsztatowej części szkolenia  została opracowana wspólnie z uczestnikami metodyka działań w zakresie propedeutyki wybranych zagadnień ochrony i promocji dziedzictwa regionalnego dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Szkolenie poprowadziła Pani Mila Kalinina-Kowal 

 


 

W dniach 06 -08 października 2017r. w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Giżycku odbyło się 20-godzinne szkolenie Rady Pedagogicznej  „Innowacyjność w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu i kształtowaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych”.

Szkolenie poprowadziła Pani Jadwiga Krzyżewska. 

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

 1. Konstruktywizm i naturalne mechanizmy uczenia się dziecka jako  podstawa kształtowania kompetencji kluczowych i modyfikacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego – metoda puzzli.
 2.  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego a kompetencje kluczowe – metoda kółka i krzyżyka.
 3.  Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 4.  Lapbook jako atrakcyjne dla dziecka narzędzie do rozwijania zainteresowań oraz kompetencji językowych, matematycznych, przyrodniczych, społecznych, plastycznych, muzycznych itp.
 5. Innowacyjne metody i formy rozwijania i kształtowania umiejętności kluczowych w przedszkolu.
  - aktywizujące metody i techniki w edukacji,
  - elementy systemu Edukacja przez ruch,
  - zabawy i eksperymenty badawcze,
  - zabawy i gry rozwijające kompetencje językowe, matematyczne,
  - zabawy muzyczne, plastyczne i ruchowe.

Uczestniczki szkolenia otrzymały materiały szkoleniowe i zaświadczenia o ukończeniu doskonalenia zawodowego.


 


W dniu 6 czerwca 2017 r. w PODN odbyło się szkolenie dla nauczycieli  uczących  II języka obcego nowożytnego w szkołach miejskich i powiatowych. Szkolenie dotyczyło zmian w podstawach  programowych nauczania języka obcego nauczanego jako drugi w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Nauczyciele zostali zapoznani z wariantami podstawy programowej, wymaganiami ogólnymi oraz warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej na danym etapie edukacyjnym. Szczegółowo przedstawione zostały treści nauczania i umiejętności w obowiązujących wkrótce podstawach programowych oraz ramowe plany nauczania drugiego języka na kolejnych etapach kształcenia.


 

Dnia 17 października 2017 r.(wtorek) o godzinie 15.30 w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Giżycku odbędzie się spotkanie pedagogów szkolnych i wychowawców chętnych do uczestniczenia w sieci.

Serdecznie zapraszam. Koordynator sieci Urszula Knyps - Dawidowicz


 

 

W dniu 2 czerwca 2017 r. w Przedszkolu Miejskim Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku odbyły się warsztaty dla Rady Pedagogicznej zorganizowane we współpracy z PODN. Szkolenie zatytułowane  "Teatr tańca" zrealizowane zostało
w ramach projektu edukacyjnego - „Kompetencje kluczowe-przedszkolaki przebojowe – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka”. Szkolenie prowadzili: Pan Piotr Witaszczyk - kierownik Ełckiego Teatru Tańca oraz Pani Monika Wielgat - tancerka z Ełckiego Teatru Tańca.


 

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.