akademia maluchaDrodzy Rodzice! 10 października 2020 r. rusza Akademia Malucha! Serdecznie zapraszamy!

AKADEMIA MALUCHA – to zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 2,5-5 lat, prowadzone przez pedagoga, psychologa i logopedę. Dzieci w trakcie zabawy uczą się nawiązywania i budowania wzajemnych relacji rówieśniczych, efektywnego komunikowania się, podstawowych reguł i zasad funkcjonowania społecznego. Tematyczne spotkania rozszerzają u dzieci zakres ogólnej wiedzy o świecie, wzbogacają zasób słów i pojęć, doskonalą umiejętności poznawcze jak również percepcję we wszystkich modalnościach. Maluszki poznają nowe techniki plastyczne, uczą się wierszyków, piosenek i zabaw jak również czynności samoobsługowych. Rodzice i opiekunowie mają możliwość rozszerzenia własnych doświadczeń i wiedzy w zakresie stymulacji i wspierania rozwoju dzieci jak również konsultacji psychologiczno-pedagogicznych dotyczących metod oddziaływań wychowawczych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w czwartki od godziny 9.30 do 11.45.

ZAPISY TELEFONICZNE : 87 428 33 15 LUB OSOBISTE W SEKRETARIACIE POWIATOWEGO OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI W GIŻYCKU UL. SMĘTKA 5.


 

 

W ZWIĄZKU ZE WZNOWIENIEM PRACY   PORADNI PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PROCEDURAMI DIAGNOZY

 1. Wszelkie dokumenty dziecka prosimy dostarczać pocztą tradycyjną lub pozostawiać w skrzynce podawczej przed wejściem do budynku PORE.
 2. Konsultacje i terapie nadal prowadzone są zdalnie.
 3. Nie przyjmujemy klientów wcześniej nie umówionych telefonicznie.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNEGO w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku
w związku z zagrożeniem Covid-19:

 1. Wnioski na diagnozę analizuje zespół badający pod kątem zasadności, pilności, konieczności itp.
 2. Pierwszeństwo mają wnioski dotyczące orzeczeń, opinii WWRD, odroczenia obowiązku szkolnego lub inne - zgodnie z analizą specjalistów poradni.
 3. Na diagnozę przyjmowane są osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym (informację uzyskujemy telefonicznie w momencie umawiania na wizytę).
 4. W momencie telefonicznego umawiania wizyty rodzic jest poinformowany o warunkach pracy w poradni w związku z Covid-19. Niewyrażenie zgody ( na warunki badania, stosowanie środków ochronnych) jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na badanie.
 5. Dziecko umawiane na diagnozę powinno być zaopatrzone w maseczkę, rękawiczki jednorazowe, własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki), wodę do picia, chusteczki higieniczne.
 6. Przed wejściem do gabinetu osoba badająca, rodzic i dziecko są zobowiązani do dokładnego umycia, zdezynfekowania rąk.
 7. Badany i rodzic ma obowiązek posiadać własną maseczkę/przyłbicę i rękawiczki jednorazowe. Odległość między osobą badającą a badanym to 2 metry (wyjątek stanowi badanie małych dzieci).
 8. Dziecko umówione do badań pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności rodzica.
 9. Wywiad, omówienie wyników badania z rodzicami prowadzony jest telefonicznie lub online.

                                                                                                                                                                                Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku
                                                                                                                                                                                                                               - Bożena Maria Giedziuszewicz

Szanowni Państwo!

Od 25 maja 2020 r. Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy wraca do stacjonarnej pracy terapeutycznej i uruchamia częściowo stacjonarną pomoc terapeutyczną w ramach programu “Za życiem”.

Opracowaliśmy własne, uwzględniające specyfikę pracy terapeutycznej, adekwatne do naszych potrzeb procedury bezpieczeństwa. Procedury te są spójne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rozwoju.

Prosimy, aby przed przybyciem na zajęcia dokładnie się Państwo z nimi zapoznali.

Ich przestrzeganie będzie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie Poradni – Dzieciom, Rodzicom i Pracownikom.
Warunkiem uczestnictwa w stacjonarnych zajęciach jest akceptacja i przestrzeganie procedur, a także podpisanie oświadczenia (podczas pierwszej wizyty w Poradni).

Nasi Terapeuci, którzy prowadzą zajęcia w ramach Programu “Za życiem” zaproponują Państwu telefonicznie terminy zajęć stacjonarnych według nowych grafików.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. od dnia 6 maja 2020r Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna oraz Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna wznawiają działalność w pełnym zakresie.

Do dnia 6 maja w sprawach pilnych prosimy kontaktować się od poniedziałku do piątku w godzinach 900 - 1300wyłącznie telefonicznie pod numerami  87 428 33 15  i 516 141 282.

Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.