W dniu 21 listopada 2015r. w II LO odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej. Tematem szkolenia było „Wykorzystanie edukacyjnej wartości dodanej w praktyce szkolnej”.

Zdobytą podczas szkolenia wiedzę nauczyciele wykorzystają w pracy zespołowej analizując wyniki egzaminów maturalnych. Wypracowane w wyniku tej analizy wnioski nauczyciele zastosują w dalszej pracy w szkole.


Ogłaszamy nabór kandydatów na kursy:

na kierownika wypoczynku – grupa 15 osób, 10 godzin szkolenia, egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu, 150.00/osobę
na wychowawcę wypoczynku – grupa 15 osób, 36 godzin szkolenia, egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu. 200.00/osobę
Planowany termin realizacji kursów:

na kierownika wypoczynku – 25 – 26 czerwca 2016 r.

na wychowawcę wypoczynku – 20 -26 czerwca 2016 r.

Kursy organizowane są zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 16 stycznia 2015r. poz. 109, zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67 ze zm.), (zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 218 poz. 1696).

Kandydaci na w/w kursy powinni posiadać średnie wykształcenie.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja:
telefonicznie, tel. 874286663
lub osobiście w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej, Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku ul. Smętka 5 (wejście od ul. Kościuszki)


10 maja w ramach działania sieci dyrektorów, prowadzonej przez pana Piotra Szulca, odbyło się szkolenie zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN. Szkolenie przeprowadził trener Tadeusz Konarski.

Szkolenie dotyczyło uwarunkowań prawnych, polityki kadrowej dyrektora, zmian w prawie pracy, zmian w ustawie
z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w 2016 r., zmian w przepisach wykonawczych i ich związku z nauczycielskim prawem pracy, zmian w przepisach o urlopach wychowawczych.

W szkoleniu wzięli udział dyrektorzy i pracownicy administracyjni giżyckich szkół i placówek oświatowych.


„Kto wiele przebywa z dziećmi, odkryje, że żaden nasz czyn nie pozostaje w nich bez oddźwięku” J.W. Goethe

Tanecznie i zabawowo rozpoczął się cykl spotkań z pedagogiką zabawy. Pierwszy warsztat prowadzony metodami KLANZY wzbudził niemałe zainteresowanie wśród nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych.

Kolejne spotkanie KLANZOWICZÓW odbędzie się 25. 04.2016 r. o stałej porze tj. godz. 17.00 w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej. Tym razem wybierzemy się ” W podróż do HOLLYWOOD”.

Dalsze spotkania zaplanowano w terminach:

16.05. – Pedagogika cyrku.

30.05. – Drama w działaniach edukacyjnych, bajkoterapia, praca z tekstem literackim.

6.06. – Klanzowe spotkania w ECCO Galerii, zabawy dla dużych grup w plenerze.

13.06. – Jak zorganizować imprezę dla dużej grupy.

Na każdym spotkaniu poznamy nowe zabawy wstępne, integracyjne, dyskusyjne, rozwijające kreatywność i wyobraźnię, tańce integracyjne, zabawy przy muzyce, zabawy relaksacyjne, pląsy i metody informacji zwrotnej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na warsztaty.


Szkolenie: „Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia” skierowane do nauczycielek edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Szkolenie zostało zorganizowane 11 kwietnia 2016 r. przez Grupę MAC S.A. W pierwszej część spotkania przedstawiciel Wydawnictwa zaprezentował bogatą ofertę nowości edukacyjnych. Część warsztatową przeprowadziła Małgorzata Popielarz, edukatorka i trenerka zajęć taneczno-integracyjnych. Prowadząca przedstawiła interesujące aktywne metody muzyczne oraz tańce integracyjne. Uczestniczki wzięły czynny udział w warsztatach. Każda otrzymała materiały dydaktyczne i egzemplarze okazowe Wydawnictwa Grupy MAC S.A.


Strona internetowa PORE w Giżycku używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.